Európai program

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség, a hazai és az uniós politikai élet teljes jogú résztvevőjeként a magyar nemzeti közösség érdekeinek hatékony képviseletére vállalkozik az Európai Parlamentben, abban az európai uniós intézményben, amelynek képviselőit közvetlenül választják meg.
Az RMDSZ feladatának tartja a romániai magyarság érdekeinek képviseletét az Európai Unió jogalkotási folyamatában.

Az RMDSZ az Európai Néppárt – az Európai Parlament legnépesebb frakciója – tagjaként önálló és aktív szerepet kíván vállalni az Unió újrakezdődő alkotmányozási folyamatában. Az RMDSZ küzd azért, hogy az EU alapelvei közé bekerüljön a nemzeti kisebbségi közösségek védelme is és a kereszténység fogalma.

Az Európai Néppárt tagjaként fontosnak tartjuk a konzervatív, kereszténydemokrata értékek érvényesítését, de ugyanakkor együttműködünk a többi frakcióval is a kisebbségi jogok és más közös célkitűzések gyakorlatba ültetéséért.Kisebbségvédelmet az Unióban, autonómiát Erdélyben!

Európai Unió büszke nyelvi, kulturális sokszínűségére, és támogatja polgárai nemzeti önazonosságának megőrzését. Az Európai Unió jelenleg nem rendelkezik egy olyan törvényes kerettel, amely a kisebbségi jogokat garantálná. Az RMDSZ Európai Parlamenti képviselői kezdeményezik egy kisebbségvédelmi rendszer létrehozását Brüsszelben. Itthon a Szövetség a kulturális és területi autonómia megteremtéséért dolgozik. Az erdélyi magyarok különböző autonómiákon alapuló jövőképe csakis európai kontextusban, az Unión belül képzelhető el. »

Versenyképes régiókat!

Olyan régiókat szeretnénk, amelyeknek lakóit közös hagyományok, közös kultúra köti össze. Olyan régiókat szeretnénk, amelyekben az ott lakó emberek közösen határozzák meg a gazdasági fejlesztési irányát. Olyan régiókat szeretnénk amelyeket az erdélyi magyarok is magukénak érezhetnek. Kezdeményezzük egy magyar többségű Székelyföldi, és egy különálló Partiumi régiót. »

Európai életminőséget itthon!

Az európai felzárkózásnak szigorú szabályok mellett idővel jólétet is jelentenie kell. A romániai fizetések európai fizetésekké kell hogy váljanak, amelyből a magyar családok szülőföldjükön is európai polgárokként élhetnek. Az RMDSZ szorgalmazza az új munkahelyek létesítését, a fiatalok könnyebb hozzáférését első lakásukhoz, az idősek számára biztonságos nyugdíjas éveket, a hátrányos helyzetűeknek egyenlő munkavállalási esélyeket. »

Szabad munkavállalást Európában

Csatlakozásunkkal az EU legtöbb tagországa a hazai munkavállalóknak is megnyitotta határait. Mi is szabadon és törvényesen dolgozhatunk az Európai Unió legtöbb tagországában. Még mindig van azonban több tagállam amely csak részben, vagy még egyáltalán nem nyitotta meg munkapiacát a romániai munkavállalók előtt. Az RMDSZ EP-képviselői szorgalmazni fogják, hogy az Unió minden tagországában egyformán érvényesüljenek a hazai munkavállalók jogai. »

A tudásalapú gazdaság – az itthon maradás garanciája

A hazai gazdaság növekedésével elérhetjük azt, hogy a magyar családok itthon találják meg a boldogulási lehetőségeket, a jó életkörülményeket. Ehhez értékesítenünk kell az erdélyi termékeket, szolgáltatásokat, mindazt, ami egyedi erdélyi értéknek számít Európában. A jó minőségű hazai termékek csupán sajátos arculattal és márkanévvel lehetnek versenyképesek a külföldi piacokon. Erdély magyarországi és nemzetközi turisztikai promóciója olyan saját brand kialakítását igényli, amely korszerűbb, pozitívabb, reálisabb. Erdély brandjének a kulcsszavai a következők kell legyenek: több kultúra hazája, a „Kelet Svájca”, egyedi történelmi és építészeti örökség, sajátos faluturizmus, komoly befektetési lehetőségekkel rendelkező fejlődő régiók, “ásványvíz hazája”. Erdély az európai közlekedési folyosók által kapcsolódhat be az európai „vérkeringésbe”. Támogatjuk az észak-erdélyi autópálya mihamarabbi megépítését. Fontosnak tartjuk e mellett a Nagybánya-Szatmárnémeti gyorsforgalmi út és a Marosvásárhely-Iasi autópálya megépítését és a székelyföldi úthálózat bővítését. »

Jövedelmező agrárgazdaság, ésszerű vidékfejlesztés

Jövedelmezővé kell tennünk a mezőgazdasági tevékenységeket, hogy megállíthassuk az erdélyi magyar falvak elnéptelenedését. Ezért támogatjuk a kistermelők megerősödését, termékeik piacra juttatását, a gazdálkodók képzését. Célunk a hagyományos vidéki mesterségek (kádármesterség, zsindelykészítés, vesszőfonás, fazekas mesterség, stb.) fennmaradása. Az erdélyi krumplitermesztés és erdőgazdálkodás olyan értékünk, amelynek védelmét elsőrendűnek tekintjük, ezért kiemelt támogatásban kell részesítenünk EU-s forrásokból is. »

Európai szintű oktatás a fiataloknak

A minőségi, európai színvonalú, anyanyelvű oktatás valamint a versenyképes szakemberképzés a romániai magyarság identitása megőrzésének, szülőföldön való boldogulásának feltétele. Az önálló állami, Kolozsvár központú, magyar tannyelvű egyetem mindannyiunk álma. Létrehozása érdekében az RMDSZ európai parlamenti képviselői támogatói aláírásgyűjtést kezdeményeztek az Európai Parlamentben. Ezt az ügyet következetesen képviselni fogjuk. Nagyon fontosnak tartjuk oktatásunk európai standardoknak megfelelő működését. A jelen és a jövő generációinak olyan oktatási rendszerben kell tanulniuk, amely a munka piacán és az életben egyaránt versenyképessé teszi őket. »