Európai program

A tudásalapú gazdaság – az itthon maradás garanciája

A román gazdaság európai szintű felzárkózásának feltétele a tudásalapú gazdaság létrehozása, amely jó életkörülményeket teremt az embereknek.

A hazai kis- és középvállalkozásoknak, gazdaságunk legfontosabb húzóerőinek a közös európai piac intenzív versenyhelyzetével kell szembenézniük. Tekintettel ezeknek a vállalkozásoknak a munkahelyteremtő és társadalmi kohéziós szerepére, szükségesnek tartjuk támogatásukat.
Kiemelt hangsúlyt fektetünk a kezdő innovatív vállalkozások támogatási rendszerének kidolgozására, és az ezeket érintő fejlesztési programok finanszírozására.

A jó minőségű hazai termékek csupán sajátos arculattal és márkanévvel lehetnek versenyképesek a külföldi piacokon.
Szorgalmazzuk az erdélyi arculat (brand) kialakítását és megismertetését az Európai Unióban - a multikulturális jelleg, valamint „az ásványvíz hazája” és „a Kelet Svájca” arculati elemek hangsúlyozásával.

Aktívan hozzájárulunk egy erdélyi gazdaságkutató intézet létrehozásához, amely együttműködik a gazdasági jellegű hazai és uniós felsőoktatási intézményekkel. Ennek a kutatóintézetnek fontos tanácsadói szerepe lehet a regionális fejlesztési politikák kidolgozásában.

Az adópolitikában középtávon érdekünk az egységes adókulcs jelenlegi rendszerének megtartása, mind a személyi jövedelemadó, mind pedig a társasági adó esetében. Elengedhetetlenül szükséges viszont az adórendszer egyszerűsítése, a 16%-os egységes adózási rendszer kiterjesztése minél több adótípusra. Ezzel a folyamattal párhuzamosan, szorgalmazzuk a különböző adónemek összevonását, mert így egyszerűsíthetjük az adórendszert, korlátozhatjuk a bürokráciát. Középtávon támogatjuk a csökkentett 9%-os hozzáadott értékadó bevezetését a turizmusban, a könyvkiadásban valamint a gyógyszeriparban, mert ezzel ösztönözhető a három gazdasági ágazat fejlődése.

A turizmus az egyik legnagyobb növekedési és munkahely-teremtési potenciállal bíró ágazat, amely közvetlenül hozzájárul a régiók közötti kohézió erősödéséhez és a fenntartható fejlődéshez. Támogatjuk, hogy az ország természeti adottságainak kiaknázása és a kulturális örökség érvényre juttatása megfelelő stratégiával és átgondolt fejlesztési koncepcióval történjen.
A faluturizmus a turizmusfejlesztés hajtóműve lehet. A „tündérkerti” turisztikai szolgáltatásokat nyújtó családi vállalkozásokat támogatni kívánjuk. Szorgalmazzuk ugyanakkor a romániai magyar vendéglátás európai népszerűsítését is.

A közlekedési infrastruktúra fejlesztésének célja növelni településeink, kistérségeink elérhetőségét és versenyképességét.
A regionális infrastruktúra fejlesztését úgy kell irányítani és ütemezni, hogy az mielőbb lehetővé tegye településeink bekapcsolódását az európai közlekedési hálózatokba.
Közösségünk számára kulcsfontosságú az észak-erdélyi autópálya megépítése, amelynek mielőbbi kivitelezését továbbra is szorgalmazzuk.Erdély nem rendelkezik elegendő európai közlekedési folyosóval. Ezért támogatjuk a 4-es korridor és a Nagybánya-Szatmárnémeti gyorsforgalmi út valamint a Marosvásárhely – Iaşi autópálya megépítését, a székelyföldi úthálózat bővítését.

Településeink felzárkóztatása érdekében minél több forrást kell irányítanunk az eddig jól működő, korszerűsített úthálózatokat és központosított vízellátó rendszereket eredményező programjainkra.