Európai program

Európai szintű oktatás a fiataloknak

A romániai magyarság identitása megőrzésének, szülőföldön való boldogulásának feltétele a minőségi, európai színvonalú oktatás, a versenyképes szakemberképzés.

Ennek érdekében az RMDSZ továbbra is következetesen képviselni kívánja azt az önállósulási szándékot, amelynek célja egy, az európai oktatási térség intézményrendszeréhez kapcsolódó, autonóm és korszerű anyanyelvű oktatási-nevelési rendszer kiépítése a képzés valamennyi területén, formájában és szintjén.

Az RMDSZ ezért feladatának tekinti olyan törvényes keret kialakítását, amelyben:

• ha van kellő létszám és igény erre, kötelező módon létre lehessen hozni a kisebbségek nyelvén működő önálló, állami finanszírozású oktatási intézményeket az oktatás minden szintjén;
• az állam által elismert egyházak számára lehetőség nyílik a képzés minden területére, formájára és szintjére kiterjedő oktatás megszervezésére;
• oktatási intézményrendszerünk, a felekezeti oktatást is beleértve, – nemzetiségi létszámunkkal részarányos és az anyanyelvű oktatás többletköltségeit is figyelembe vevő – állami finanszírozást kap;
• a román nyelvet a közoktatás minden szintjén sajátos, az adott kisebbség számára kidolgozott tanterv, valamint az ennek megfelelően megírt és szerkesztett tankönyvek alapján tanítják;
• a románok történelmét és Románia földrajzát minden szinten az adott kisebbség nyelvén oktatják
• hatályát veszti minden olyan rendelkezés, amely korlátozza vagy hátrányosan megkülönbözteti az anyanyelvű oktatást.

Célunk az önálló állami, Kolozsvár központú, magyar tannyelvű egyetem létrehozása.
Az RMDSZ európai parlamenti képviselői az önálló állami magyar egyetem létrehozására támogatói aláírásgyűjtést kezdeményeztek az Európai Parlamentben. Ezt az ügyet az elkövetkezőkben is következetesen képviselni fogjuk.
Ugyanakkor támogatjuk új, magyar tannyelvű karok létrehozását Kolozsváron, a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Marosvásárhelyen az Orvosi Egyetemen és a Petru Maior Műszaki Egyetemen, Kolozsváron a Gheorghe Dima Zeneakadémián, magyar tannyelvű csoportok létrehozását a kolozsvári Műszaki Egyetemen, a Ion Andreescu Művészeti Akadémián, az Agrártudományi és az Állatorvosi Egyetemen, valamint a Sapientia EMTE és a Partiumi Keresztény Egyetem akkreditálását is.

A versenyképesség biztosításának másik feltétele a tudásalapú információs társadalom kialakítása. Ezért az RMDSZ szorgalmazza Erdély informatikai és kommunikációs infrastruktúrájának fejlesztését, a hozzáférés biztosítását az internethez és az elektronikus szolgáltatásokhoz.

Az RMDSZ azért fog dolgozni, hogy a tudományos kutatást itthon is prioritásként kezeljék és megfelelő költségvetési finanszírozásban részesítsék.
A romániai tudományos kutatás és innováció eredményessége és hatékonysága érdekében az RMDSZ támogatja, hogy a bruttó hazai termék (GDP) legalább 1%-át a tudományos kutatásra, innovációra, fejlesztésre fordítsák.
Szorgalmazzuk a kutatás eredményeinek gyakorlati felhasználását a gazdasági életben. Ezért támogatjuk az egyetemek és a vállalkozások közötti partnerségek kialakítását.