Európai program

Európai életminőséget itthon!

Az európai uniós életminőség elérése, a jóléti csatlakozás csupán az összehangolt állami, közösségi és egyéni erőfeszítések eredményeképpen valósulhat meg.

Az életminőség javítása érdekében fontosnak tartjuk az európai bérfelzárkózást, a reálbérek folyamatos növekedését, a létminimum emelését – a GDP éves növekedésével összhangban.

Támogatjuk a foglalkoztatás és az egészségügy korszerűsítését.

Nemzeti közösségünk jövője a család szilárdságán alapszik. Ezért az RMDSZ elsődlegesnek tekinti a családok létbiztonságának növelését. A nagycsaládok tekintetében szükségesnek tartjuk az állami és önkormányzati támogatási rendszer javítását, és kezdeményezzük az egyszülős családok támogatásrendszerének fejlesztését is.

Segítenünk kell a fiatalok társadalmi felemelkedését. Fontosnak tekintjük a fiatalok támogatását az otthonteremtésben és a munkaerőpiacon.

Méltányos életkörülményeket kell biztosítanunk az időseknek. Az öregkori létbiztonság megvalósítására szorgalmazzuk a vegyes, hárompillérű nyugdíjrendszer létrehozását és mielőbbi gyakorlatba ültetését.

Segíteni kívánjuk a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségét, és erősíteni fogjuk a rájuk vonatkozó szociális védőhálót. Támogatunk minden olyan állami, egyházi és civil törekvést is, amely szociális problémákat old meg és esélyt nyújt a hátrányos helyzetű személyek társadalmi beilleszkedésére.

Itthon olyan környezetet kell kialakítanunk, ahol élni és dolgozni jó, ahol a minőségi közszolgáltatások kényelmessé teszik a mindennapi életet, ahol méltó lakhatáshoz jut szegény és gazdag, fiatal és idős, ahol a magyar kultúra értékeit megbecsüljük és műveljük.

Meg kell teremtenünk az egészséges környezet kultúráját is.

Az életminőség növeléséért szorgalmazzuk:

· a munkaerőpiac igényeinek megfelelő képzési programok kidolgozását
· a fiatalok első lakáshoz való hozzájutásának további, az eddiginél hatékonyabb támogatását
· a lakosság egészségi állapotának felmérését és elektronikus alapú egészségügyi adatbázisba való rögzítését
· a magyar nyelvű orvos és egészségügyi dolgozói utánpótlásának biztosítását, amellyel ellensúlyozhatjuk a várható európai migrációt
· a korszerű egészségügy finanszírozási rendszerének létrehozását, az anyagi források ésszerűbb és hatékonyabb elosztását
· a biztosítottak jogainak érvényesítését