Európai program

Kisebbségvédelmet az Unióban, autonómiát Erdélyben!

Egység a sokszínűségben! Az Európai Unió ezen alapelve tagállamainak nyelvi, kulturális és vallási sokféleségén nyugszik. Ennek védelmét azonban mindmáig nem biztosítja a tagállamok jogrendszerébe beépült közösségi szintű törvényes keret.

Az RMDSZ kezdeményezi, hogy a kisebbségi jogok hosszú távon uniós szinten is érdemi intézkedések tárgyát képezzék.Mindezzel szoros összefüggésben, itthon az RMDSZ a kulturális és területi autonómia jogi kereteinek megteremtésére, az önrendelkezéshez szükséges intézményrendszer létrehozására törekszik.

Célszerűnek tartjuk továbbá egy olyan törvénytervezet elkészítését és előterjesztését a román parlamentben, amely különleges státust biztosít azoknak a közigazgatási egységeknek – elsősorban a Székelyföldnek –, ahol a magyar nemzeti közösség többségben él.

Szorgalmazzuk a decentralizációt, az önkormányzati társulások létrejöttét, hogy jobban megfelelhessünk az európai fejlesztés kihívásainak. Szükségesnek tartjuk a működőképes közigazgatási régiók létrehozását, amelyek kulcsfontosságúak az ország integrációjában.