Európai program

Versenyképes régiókat!

Románia gazdasági fejlesztési régióit nem ésszerű fejlesztési stratégia mentén hozták létre, és nem vették figyelembe a hagyományos régiók közös történelmi, földrajzi, gazdasági sajátosságait.

Az RMDSZ ezért kezdeményezi a közös hagyományokon, etnikai és kulturális sajátosságokon, közös gazdasági érdekeken alapuló régióknak, mint közigazgatási egységeknek a kialakítását.

A jelenleg létező, hibásan kialakított gazdasági fejlesztési régiókat át kell szervezni, mivel nem alkalmasak az uniós támogatás megszerzésére és a fenntartható fejlesztésre. Fontos, hogy az újraalakuló régiók a hatásköröket, a megfelelő forrásokkal együtt átvegyék a központi közigazgatástól, és létrehozzák a fejlesztési programok megvalósítására képes, a források felhasználását és széleskörű hozzáférhetőségét biztosító, átlátható, egyszerű és gyors intézményrendszert.

Szorgalmazzuk az uniós, országos és regionális programok összehangolását, hogy együttes hatásuk túlmutasson a részcélok sikeres megvalósításán.

Nagy jelentőséget tulajdonítunk a helységek, kistérségi társulások, régiók stratégiai fejlesztési tervei (társ)finanszírozásának. A kistérség-fejlesztési tervek kidolgozásához, az intézmények hatékonyságának javításához politikai és szakértői támogatást kívánunk biztosítani.

Szorgalmazzuk a pályázatírás finanszírozási mechanizmusának kidolgozását.

Románia uniós tagsága új lehetőségeket nyújt a nyugati határmenti eurórégiók számára. Szükségesnek tartjuk az alábbi infrastrukturális fejlesztések támogatását:

· a villamos-energia ellátó rendszerek összekapcsolását

· a közös vízgazdálkodási és árvízvédelmi rendszer kiépítését a Kárpát-medencében

· a szállítási útvonalak átgondolt összekapcsolásához szükséges köz- és gyorsforgalmi utak megépítését

· a közösen és gazdaságosan üzemeltetett hulladékfeldolgozók közös erőfeszítéssel történő létrehozását

· speciális egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmények létrehozását