Európai program

Jövedelmező agrárgazdaság, ésszerű vidékfejlesztés

A vidéki életforma nemzeti hagyományaink és kultúránk szerves része, ugyanakkor a jól működő agrárgazdaság alapja. Szorgalmazzuk a vidéki infrastruktúra fejlesztését úgy, hogy a falusi emberek életfeltételei, esélyei fokozatosan közelítsenek a fejlettebb európai településeken élőkéhez.
Az RMDSZ kiemelten támogatja a vidéki munkahelyteremtést, az ökológiai előírásoknak megfelelő tájaink megőrzését, a faluról való elvándorlás megállítását.

Támogatjuk a vidéki sajátosságok és értékek megőrzését, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelmét. Az RMDSZ célja a falu és város közötti különbségek mérséklése. Fontosnak tartjuk a falugondnoki program bevezetését.

Szorgalmazzuk ugyanakkor egy megalapozott, politikai irányzatoktól független, országos agrárstratégia kidolgozását. Ennek célja a kiszámítható és jövedelmező, piacorientált növénytermesztés és állattenyésztés létrehozása. Az erdélyi krumplitermesztés és a helyi feldolgozásra alapozott erdőgazdálkodás olyan értékünk, amelynek védelmét elsőrendűnek tekintjük.

Szükségesnek látjuk és kezdeményezzük:

• a mezőgazdaság beillesztését a komplex vidékfejlesztési programokba, amelyekben a termelés kiegészül a környezetvédelmi feladatok ellátásával, a táj ökológiai értékeinek védelmével, ápolásával
az agrárszféra költségvetési támogatásának átláthatóvá és ellenőrizhetővé tételét
• a családi gazdaságok törvényének megalkotását a versenyképes és önálló egységek létrehozásának céljából
• a fiatal gazdák és az erdészek szakképzését
• az unió által támogatott termelői-értékesítői szövetkezetek létrejöttének ösztönzését, elsősorban a zöldség- és gyümölcstermesztés valamint -árusítás esetében
• a kistermelők megerősödését, termékeik piacra juttatását, a gazdálkodók oktatását, képzését
• a termőföldtől a fogyasztóig terjedő, az uniós feltételeknek megfelelő élelmiszerbiztonsági rendszer kiépítését.