Hírek

Kádas Ferenc református presbiter nyílt levele Tőkés Lászlónak
2007. 11. 19.

Címzett :
Tőkés László, Királyhágómelléki Református Püspök.

Püspök Úr!

Mint református presbiter, természetesen tudom, hogy Önt megilletné a
„Főtiszteletű” jelző, én viszont már nem tudom Önt „ főtisztelni” azon módszerek miatt, amelyeket Ön politikai karrierje egyengetése céljaira felhasznál.

Önnek természetesen joga van politikai ambícióinak megvalósításához, az viszont már vitatható, hogy etikus-e ezt püspöki minőségében tennie, ugyanis mint főpásztornak mégiscsak az lenne a legszentebb kötelessége, hogy megőrizze nyája egységét!

Az Ön politikai szerepvállalása enyhén szólva is megosztja nemcsak a református hiveket, hanem a papságot is.

Sajnos az Ön hatalmi ambíciója néha diktatórikus eszközöktől sem riad vissza, ezt fémjelzi egyrészt az a tény , hogy Ön úgy politizál, hogy közben megtartja a püspöki poziciót, másrészt könyörtelenül félreállít minden ezzel ellenétes kezdeményezést.

Mindezek mellett ami e levél megírására késztetett, az az a tény, hogy Ön felháborító módon a papságot s a templomot használja fel politikai kampány-célra, arra kötelezve a papokat, hogy felolvassák a templomban az Ön politikai tartalmú levelét, megtetézve az Ön politikai támogatásáról biztosító lelkészi konferencia határozatának közzétételével( november 11. és 18. ).

Ezen módszerek bevetésével Ön azt a megtévesztő látszatot kelti, hogy Önt politikai ambiciójában támogatja nemcsak a református papság, hanem a református hivek is.

Közlöm Önnel, hogy ez távolról sincs így!

És ha szerény véleményemmel akár csak egy-két református hivő egyetért, Önnek , mint főpásztornak, kötelessége a bibliai tanítás alapján elgondolkodni azon, hogy amit tesz , az vajon Istennek tetsző cselekedet- e ?

Kérem , Püspök Úr, nézzen szembe saját lelkiismeretével és számoljon el Isten előtt azzal, hogy mint főpásztor, szabad –e Önnek politikai szerepet vállalni ?

Őszinte jószándékkal :
Kádas Ferenc
református presbiter
Halmi, Szatmár megye

Kelt: 2007 november 19-énCímkék:
Archívum »