Hírek

A Szövetségi Állandó Tanács Közleménye
2007. 11. 30.

KÖZLEMÉNY

A Szövetségi Állandó Tanács soros ülésén a következő döntéseket hozta:

1. Az RMDSZ folytatja a párbeszédet az egyházakkal, a civil szervezetekkel, illetve a Szövetségen kívüli politikai csoportosulásokkal.

2. Szükségesnek tartjuk a további együttműködést a román pártokkal a reformfolyamat folytatása és az elmúlt időszakban felerősödött magyarellenes kezdeményezések visszaszorítása érdekében.

3. A SZÁT tudomásul vette az udvarhelyszéki RMDSZ elnökségének lemondását, ugyanakkor, tekintettel a választásokon elért gyenge eredményekre, felszólítja az alsóháromszéki és felsőháromszéki területi szervezet vezetőit, hogy írják ki a tisztújítást. A SZÁT felkéri az RMDSZ minden területi és helyi szervezetét, hogy elemezzék a választási eredményeket, és hozzák meg a szükséges intézkedéseket.

4. A SZÁT az udvarhelyszéki RMDSZ kezdeményezésére megbízza az Ügyvezető Elnökséget, hogy folytasson konzultációkat az érintett területi szervezetekkel Hargita, Kovászna és Máramaros megyében a hatékony, egységes megyei RMDSZ szervezetek létrehozásáról.

5. Az RMDSZ megkezdi a felkészülést a 2008-ban sorra kerülő önkormányzati választásokra. Felkérjük területi és helyi szervezeteinket, hogy végezzék el polgármestereink és tanácsosaink tevékenységének elemzését. A Szövetségi Képviselők Tanácsának januári ülésén napirendre tűzzük az önkormányzati jelölési kritériumok elfogadását.

6. Mivel Frunda Györgyöt felkérték, vállalja el az Európa Tanács jogi bizottságának elnöki tisztét, az Állandó Tanács, figyelembe véve, hogy ez a tisztség az egész hazai magyarság számára fontos, egyetért azzal, hogy Sógor Csaba és Winkler Gyula képviselje az RMDSZ-t az Európai Parlamentben. Döntésünk meghozatalakor figyelembe vettük a szórványban élő magyar közösségek hangsúlyosabb képviseletének az igényét és a szakmai-gazdasági szempontokat is. Meggyőződésünk, hogy a két fiatal politikus nemcsak ennek a rövid, másfél esztendős mandátumnak az idejére, hanem hosszú távon is elkötelezetten fogja képviselni a magyar választók érdekeit.

A SZÖVETSÉGI ÁLLANDÓ TANÁCS

Kolozsvár, 2007. november 30.Címkék: ,
Archívum »