Jelöltjeink

FRUNDA GYÖRGY, Maros megye, szenátor

1951. július 22-én születetett Marosvásárhelyen. Végzettsége: jogász. 1974-ben diplomázott a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem jogi karán, 1991-ben posztgraduális tanulmányokat végzett Salzburgban, 1991-1992-ben a Future of Europe tanfolyamot abszolválta Londonban. A Maros megyei választók akaratából 1990 óta tagja Románia Parlamentjének, 1992-ig képviselőként, azóta többszörösen újraválasztott szenátorként. Jelentős tisztségeket töltött és tölt be a Szenátusban és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében. Az előbbiben az Emberjogi, Vallási és Kisebbségügyi Bizottság elnöke, a Strasbourgban székelő testületben a román küldöttség vezetője, az Európa Tanács Monitoring Bizottságának elnöke, az Európa Tanács Jogi Bizottságának és a Környezeti, Mezőgazdasági és Területi Bizottság tagja. Részt vesz a Helyi és Regionális-, valamint a Kisebbségi Albizottság munkájában, ugyanakkor az Európai Néppárt frakciójának alelnöke. Kidolgozta az Európa Tanács által elfogadott 1735. számú ajánlást a nemzet fogalmáról. Az RMDSZ döntéshozó testületének, a Szövetségi Képviselők Tanácsának elnöke. Ügyvédként is felvállalta az etnikai okokból meghurcoltak ügyét, legutóbb a strasbourgi Emberjogi Bíróságon szerzett érvényt az úgynevezett Agache per Romániában jogtalanul elítélt vádlottjai igazának.

»

SÓGOR CSABA, Hargita megye, szenátor

1964. május 12-én született Aradon. Jelenleg Csíkszeredában él, négy gyerekes családjával. Felsőfokú tanulmányait 1988-ban végezte el Kolozsváron a Protestáns Teológiai Intézetben. 1992-1993-ban a zürichi, illetve baseli egyetemeken mélyítette el teológiai tanulmányait. 1988 és 1999 között református tiszteletes Csíkcsicsó községében. 1999-2000 között a Királyhágómelléki Református egyházkerület ökumenikus és külügyi tanácsadója. Közéleti tevékenységét 1990-ben kezdte az RMDSZ tagjaként. 1995 óta tagja a Csíki Területi Képviselők Tanácsának. Az SZKT tagjának először a kolozsvári Kongresszuson választották meg. 2000 óta Hargita megyei szenátor.

»

WINKLER GYULA, Hunyad megye, miniszter

Vajdahunyadon született 1964-ben. Nős, egy gyermek apja. Okleveles mérnök és közgazdász. Széleskörű közigazgatási és diplomáciai tapasztalattal rendelkezik: 1996-tól a Hunyad megyei önkormányzat tagja, majd 1999-2000 között a megye alprefektusa. 2000-2004 között az RMDSZ Hunyad megyei parlamenti képviselője. A Képviselőház Költségvetési Szakbizottságának valamint 2003-tól a Parlament Európai Integrációs Bizottságának tagja. 2004 december 30.-tól az RMDSZ megbízásából kormánytag, előbb a kereskedelmi megbízott miniszteri tisztséget töltötte be, jelenleg távközlési és informatikai miniszter. 2001-től az RMDSZ Hunyad megyei szervezetének elnöke. Jelentős szerepet játszott az erdélyi magyar szórvány oktatás fejlesztésében, aktívan támogatta a dévai Téglás Gábor Iskolacsoport létrehozását.

»

BIRÓ ROZÁLIA, Bihar megye, alpolgármester

Bernády György városában Marosvásárhelyen, 1965. májusában született. Közgazdász diplomát a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen szerzett, ipar, szállítás és kereskedelem szakterületén. Tanulmányait az Open University Business School intézmény keretén belül bővítette 1997-től egészen 1999-ig. Ezt követte 2002-ben a Research Triangle Institute International szervezésében megtartott képzések sorozata. Politikai tevékenysége 1999-ben kezdődött, az RMDSZ Bihar Megyei Szervezetének Nagyvárad – Csillagvárosi körzetében, választmányi tagként. 2001-ben az RMDSZ Bihar megyei tanácsosainak javaslatára a városi gazdasági-pénzügyi, szociális, ingatlankezelési tevékenységért felelős alpolgármester, ugyanakkor az RMDSZ Bihar Megyei Szervezet rogériuszi körzetének az elnöke lett. 2003-ban az RMDSZ Szövetségi Képviselő Tanácsának tagja, 2004-től a Szövetségi képviselők Tanácsa Európai Integrációs Bizottságának elnöke és 2005-től az RMDSZ Bihar megyei Választmányának elnöke. Szakmai tapasztalatra igazgatóként, tanárként, ügyvezető igazgatóként, közgazdászként, vezérigazgatóként, egyetemi adjunktusként és 2001-től napjainkig Nagyvárad alpolgármestereként tett szert.

»

KORODI ATTILA, Hargita megye, miniszter

Csíkszeredában született 1977-ben és Tusnádfürdőn nevelkedett. Közgazdász-mérnöki diplomáját a Bukaresti Műszaki egyetemen szerezte német nyelven, amelyet kiegészített egy stratégia-menedzsment területén szerzett mesteri diplomával. Jelenleg doktorandusz európai projektek menedzsmentje szakon. Közéleti, politikai tevékenysége 1992-ben kezdődött, 1993-ban már a Márton Áron Gimnázium Diáktanácsát vezeti, majd a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségét több éven keresztül. Elindítója és vezetője, vezetőségi tagja is az évek során az Állampolgár Menedzser Egyletnek, a Csík Terület Ifjúsági Tanácsának, az Itthon, fiatalon mozgalomnak és a Magyar Ifjúsági Értekezletnek. 1994-től kisebb-nagyobb megszakításokkal az RMDSZ Csíki Területi Szervezete Területi Képviselők Tanácsának Tagja. 2002-től a Szövetségi Egyeztető Tanács titkára és később alelnöke. 2002-2004 között a magyarországi Állami Privatizációs Részvénytársaság romániai képviselője. Ez előtt két éven keresztül a Porsche Románia Skoda ágazatának termék menedzsere. 2005-től a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium államtitkára, 2007 áprilisától a tárcát vezető miniszter. Kinevezése előtt a csíki lakosság képviselőjeként az RMDSZ színeiben a Hargita Megye Tanácsának volt tagja.

»

NICULESCU ANTAL, Bukarest, államtitkár

Marosvásárhelyen született 1964-ben. 1998 óta, amióta az RMDSZ Európai Integrációs államtitkára lett a Ciorbea kabinetben, szinte kizárólag az európai csatlakozással kapcsolatos munkát folytatott, többek között a Soros Alapítványnál EU-program-igazgatóként, az Európai Bizottság bukaresti Delegációjának szakértőjeként, de még az Amerikai Egyesült Államok bukaresti nagykövetségén is NATO- és EU-integrációs szakértőként tevékenykedett.
Mielőtt kinevezték külügyi államtitkárnak 2005 januárjában, Niculescu Tóni az RMDSZ Európai integrációs ügyvezető alelnöke volt. Ebben a minőségében kezdeményezte az EuroTrans Alapítvány létrehozását. 2004-ben nemzetközi kapcsolatokból szerzett mesteri diplomát a Bukaresti Egyetem Euro-Atlanti Tanulmányok szakán.

SZABÓ KÁROLY, Szatmár megye, szenátor

Nagykárolyban született 1943-ban. Nős, két felnőtt gyermek apja. Tanulmányait Kolozsváron végezte a Politechnikai Intézet Villamosmérnöki szakán, majd posztrgraduális képzésen vett részt a bukaresti Nemzetvédelmi Kollégiumban.
A rendszerváltás után az RMDSZ tagjaként a nagykárolyi szervezet alapító tagja, majd 2001-2003 között elnöke volt. Az 1990-es választásokat követően, megszakítás nélkül mai napig a Román Szenátus RMDSZ frakciójának tagja, több esetben vezetőségi tagja. 1997-től a Nyugat Európai Parlament Közgyűlésébe delegált román küldöttség állandó tagja. 2005-től Európai Parlamenti megfigyelő, 2007-től pedig Európai Parlamenti képviselő, a Néppárti frakció tagja és az Állampolgári Jogi, Bel és Igazságügyi Bizottság tagja.

FEKETE EMŐKE, Kolozs megye, államtanácsos

1978. szeptember 23-án születt Kolozsváron. 2000-től az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének tagja. 2005-től önkormányzati képviselőként tevékenykedett a kolozsvári városi tanácsban. 2005-től tanácsadói tisztséget töltött be Románia Kormánya, művelődés, oktatás és európai integrációért felelős miniszterelnök helyettes kabinetjében. 2006. júliusában államtanácsosnak nevezték ki a Miniszterelnöki Kancelláriába. Államtanácsosként közigazgatás, decentralizáció területekért felel, a Regionális Fejlesztés és Strukturális Alapok Főosztályának vezetője. A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem jogi karán szerezte egyetemi oklevelét, majd ugyanott mesteri fokozatot magánjogból.

CSUTAK ISTVÁN, Hargita megye, tanácsos

1956. február 28-án született a Hunyad megyei Petrozsényban. 1981-ben szerzett egyetemi oklevelet a temesvári Traian Vuia Műegyetem mérnöki szakán.
Közéleti tevékenysége 1990-ben kezdődött. 1990 és 1992 között MISZSZ jelöltként RMDSZ parlamenti képviselő volt. Ugyanebben az időszakban RMDSZ elnökségi tag, illetve országos titkár. 2003-tól az RMDSZ csíki szervezetében TET elnök. 2005-2006 között az RMDSZ jelöltjeként az Integrációs Minisztérium keretén belül Regionális Politikákat felügyelő államtitkár. Államtitkárként a központi közigazgatást képviselte bel-és külföldön, valamint felügyelte az előcsatlakozási alapokat, és irányította a strukturális alapok intézményrendszerének a létrehozását. Jelenleg Winkler Gyula távközlési és informatikai miniszter személyi tanácsadója.

HODGYAI GÉZA, Hargita megye, főigazgató

Szászrégenben született 1959-ben, jelenleg Gyergyószentmiklóson él háromgyermekes családjával. Mérnöki diplomáját a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen szerezte, geológiai mérnöki szakon. Közéleti, politikai tevékenysége 1990-ben kezdődött a gyergyószentmiklósi RMDSZ-ben. 2001-től a gyergyószentmiklósi RMDSZ társult szervezeti választmányi tag (református egyházi megbízott, képviselő, presbiter). 2003-ban a gyergyószentmiklósi RMDSZ Szabályzat-Felügyelő Bizottság elnökeként tevékenykedett. Ugyancsak 2003-tól a gyergyószentmiklósi RMDSZ választmányi tagja és a Gyergyó Területi Küldöttek Tanácsának tagja. 2003 májusától SZKT képviselő, 2005-től a Gyergyó Területi Küldöttek Tanácsában Szabályzat-Felügyelő bizottsági tag. 2005 júliusától - HET képviselő (Hargitai Egyeztető Tanács), 2007 szeptemberétől újra SZKT tag. Szakmai tevékenysége: geológiai mérnök az Orotvai bányánál - Hargita megye; a gyergyószentmiklósi Szövőde informatikusa, a SYNTAX Rt. ügyvezető igazgatója; az Entel cég tulajdonosa és ügyvezető igazgatója; a KABELKON Kft. tulajdonosa és ügyvezető igazgatója; a KABELNET Kft. tulajdonosa és ügyvezető igazgatója; a Kelet Info Media Group tulajdonosa, vezérigazgatója.

JAKAB ISTVÁN, Maros megye, főigazgató

Marosvásárhelyen született 1973-ban, nőtlen. Okleveles közgazdász, tanulmányait a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság karán folytatta, majd magiszteri fokozatot szerzett a Közép-Európai Egyetemen (Central European University) Budapesten valamint a Dublin-i Európai Intézetben (University College Dublin), ugyancsak közgazdaságtanból. Politikai tevékenységét 2004-ben kezdte az RMDSZ színeiben, részt vett a marosvásárhelyi előválasztásokon, majd a novemberi parlamenti képviselő választásokon képviselőjelölt volt. Részt vett a Szövetség 2004-es kampányában, majd egy rövid ideig szakértőként tevékenykedett az RMDSZ Képviselőházi frakciója mellett. Az RMDSZ javaslatára 2005 januárjától 2006 szeptemberéig a Pénzügyminisztérium államtitkára volt. Részt vett a Nemzeti Fejlesztési Terv, a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret és a különböző operatív programok kidolgozásában. Jelenleg a Fejlesztési, Középítkezési és Lakásügyi Minisztériumban PHARE vezérigazgató.

VAJDA LAJOS, Kovászna megye, alelnök

Kovászna megyében, Nagyajta községben született 1955. november 9-én. Jelenleg Sepsiszentgyörgyön él, egy gyerekes családapa. Iparkémiai mérnöki diplomáját 1978-ban szerezte. 1999-2002 között a Kovászna Megyei Kis- és Középvállalkozók szövetségének (ASIMCOV) ügyvezető igazgatója, 2002-2004 között a Kovászna Megyei Tanács alelnöke, amely tisztséget jelenleg is betölti. 2006-tól az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezet önkormányzatokért felelő ügyvezető alelnöke.

HERMANN GUSZTÁV, Hargita megye, szakfelügyelő-igazgató

Bukarestben született 1955-ben, jelenleg Székelyudvarhelyen él. Történelem-filozófia szakot végzett a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen. 1990-1991-ben felelős szerkesztője volt a Székelység című történelmi-néprajzi ismeretterjesztő lapnak, 1990-1999 között részt vett a Székelyudvarhelyen megjelenő Múzeumi Füzetek c. sorozat szerkesztésében. Az Areopolisz Történelem- és Társadalomtudományi Kutatócsoport létrehozója (1999), tagja az Erdélyi Múzeum Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály Választmányának, alapító tagja a Magyar Történészek Nemzetközi Társulatának, köztestületi tagja a Magyar Tudományos Akadémiának. 2001-től tanít a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Székelyudvarhelyi Tanítóképző Kollégiumában, 2003-tól a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai karán.

FARKAS ZOLTÁN BÉLA, Hargita megye, tanár-igazgató

Gyergyószentmiklóson született 1961-ben, jelenleg Gyergyószentmiklóson él. Nőtlen. 1998-ban szerezte meg fizika szakos oklevelét a temesvári egyetemen. 2004-2006 között a szebeni Lucian Blaga Egyetemen mesteri képzésen vett részt. 2004 november 6-13. között az európai követelmények szerinti kisebbségi oktatás szervezési és vezetési problémái területén vett részt továbbképzésben.
Közéleti, politikai tevékenysége 1990-ben kezdődött a gyergyószentmiklósi RMDSZ-ben. 1998-ban a Gyergyó Területi RMDSZ alelnökévé választották. Ezt a tisztséget 2003-ig töltötte be. 2004-től a gyergyószentmiklósi Városi RMDSZ elnöke. 2003 májusától – 2007 októberig SZKT tag.
Szakmai tevékenysége: 1989-ben tanárként alkalmazták a gyergyószentmiklósi „Batthyány Ignác” Szakközépiskolában. 1990-ben aligazgatóvá választották, 1996–óta pedig az intézmény igazgatói tisztségét tölti be.

HORVÁTH ANNA, Kolozs megye, államtitkár

Csíkszeredában születetett 1973 július 17-én. Férjezett, 2 gyerek anyja. 1996-ban végzett a bukaresti Közgazdasági Akadémia Kereskedelmi Karának Marketing Szakán, 2005-ben jogi tanulmányait fejezte be a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen. A kisebbségvédelmi megbízott miniszter tanácsosa volt, majd a Kisebbségvédelmi Hivatal és az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala Kolozsvár Területi Irodáját vezette. 2007-ben államtitkárrá nevezték ki az EU Integrációs Minisztériumba, jelenleg a Fejlesztési, Középítkezési és Lakásügyi Minisztériumban dolgozik, ugyancsak államtitkári tisztségben.

KIRÁLY ANDRÁS, Arad megye, parlamenti képviselő

Aradon született 1947-ben. Nős, egy gyermek apja. Történelem-tanári diplomát 1970-ben szerzett a Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen. Tanárként a szapáryligeti, nagyiratosi, aradi 21-es és 10-es iskolákban, valamint a Csiky Gergely Iskolacsoportban dolgozott, nagyiratoson iskolaigazgatóként is. 1997 óta tagja az Arad megyei RMDSZ Választmányának, a 2000-es parlamenti választásokig az Arad megyei kampánystábot vezette. 2000 és 2004 között Arad municípiumi tanácsos, 2004-től az Arad megyei RMDSZ parlamenti képviselője. 2001 óta ő az Arad megyei szervezet elnöke. Akkor vált a Szövetségi Képviselők Tanácsának tagjává is. Utóbbi két tisztségét azóta folyamatosan tölti be. 2007 tavaszán az általa vezetett szervezet rendezte meg az RMDSZ VIII. Kongresszusát.

KOVÁCS ATTILA, Brassó megye, parlamenti képviselő

1974. december 27-én született Brassóban. Filozófiát tanult a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, ugyanitt mesterfokozatot nyert, jelenleg a budapesti Eötvös Loránd Egyetem doktorandusza. Szakmai és politikai pályafutása szülővárosához kötődik. Előbb alelnöke, majd elnöke az RMDSZ Brassó megyei szervezetének, helyi tanácsos, tanársegéd a brassói Transilvania Egyetemen. 2004-től Brassó megyei képviselő az RMDSZ színeiben.


MÁTÉ ANDRÁS-LEVENTE, Kolozs megye, parlamenti képviselő

1974-ben született a Kolozs megyei Tordán. Tanulmányait Kolozsváron, a Dimitrie Cantemir Egyetem Jogi karán végezte. 1996-tól az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének tagja. 1997-től tevékenykedik ügyvédként, 1999-től saját ügyvédi irodát nyit. 2000-2004 között önkormányzati képviselőként tevékenykedett a kolozsvári városi tanácsban. 2001-2003 között a kolozsvári RMDSZ elnöke, valamint megyei alelnöke volt. 2002-től a Kolozs Megyei Képviselők Tanácsának elnöke. 2005-től parlamenti képviselői tisztséget tölt be Románia Képviselőházában, a Képviselőház Jogi, Fegyelmi és Mentelmi jogi bizottságának tagja.

LUDESCHER ISTVÁN- JÓZSEF, Máramaros megye, alpolgármester

1941 szeptember 15-én született Nagykárolyban. Jelenleg Nagybányán él két gyermekes családjával. A Temesvári Műszaki Egyetem Elektrotechnikai Karán végzett 1965-ben. Szakmai pályafutását - 1965-2000 között - a volt Phönix RT-ben főenergetikusként kezdte. Politikai tevékenysége: 1989 után – RMDSZ alapító tag, 1990-2000- helyi önkormányzati képviselő, 2000-2007- Nagybánya alpolgármestere, 1997-2007- területi RMDSZ elnök, 1997-től SZKT tag. Számos civil szervezetben tevékenykedik, a Németh László Alapítvány alapító tagja, 2003-tól elnöke, kuratóriumi tagja a Nagybányai Képzőművészeti és Kulturális Egyesületnek, a Lendvay Márton Alapítványnak, tagja a Máramarosi Magyar Vállalkozók Egyesületének.

HALÁSZ FERENC, Temes megye, tanár

1959. június 2-án született Temesváron. 1983-ban szerzett egyetemi oklevelet a kolozsvári Babes - Bolyai Tudományegyetem történelem-filozófia karán. Közéleti és politikai tevékenysége 1990-ben kezdődött az RMDSZ Temes megyei szervezetében. 1994-től az RMDSZ megyei szervezetének elnökségi tagja és a Területi Képviselők Tanácsának tagja. 2001-től a Temes megyei területi szervezet elnöke és az SZKT képviselője. 1992-1996 és 2000-2004 között a temesvári önkormányzat tanácsosa, ahol tevékenységét az oktatási, művelődési, egyházügyi és sport szakbizottságban fejtette ki. 1990-1999 között a temesvári Bartók Béla Elméleti Liceum igazgatója, 2005-től a Temes Megyei Tanfelügyelőség főtanfelügyelő helyettese. 1992-től a Temes magyei magyar oktatást támogató Bartók Béla Alapítvány elnöke és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége megyei szervezetének elnöke.

BÓNIS ISTVÁN, Máramaros megye, parlamenti képviselő

1951. május 1-én született Felsőbányán (Máramaros megye), nős, egy gyermek apja, római katolikus vallású. Felsőfokú tanulmányait a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet Fogorvosi Karán végezte 1977-ben. Politikai tevékenysége- a felsőbányai RMDSZ szervezet alapító tagja 1990-ben, majd alelnöke 1996-ig. 1996-tól 2005-ig elnöke lett a felsőbányai szervezetnek. 2003-tól SZKT választott tag, 2004-től parlamenti képviselő.2007 októberétől a Nagybánya Központú Területi szervezet politikai alelnöke. Közéleti tevékenysége: tagja a Máramarosi Magyar Vállalkozók Egyesületének, a Máramarosi Magyar Orvosok Egyesületének, a Nagybányai Képzőművészeti és Kulturális Egyesületnek, a Felsőbányai Műveltségszolgálat Kulturális Egyesületnek, a Felsőbányai EKE „Farkas Jenő” osztályának, valamint a Hollósi Simon Kulturális Egyesületnek.

TONK GABRIELLA, Kolozs megye, alelnök

1975. november 3-án születetett. Egyetemi diplomáját 1998-ban kapta a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Karán, ahol jelenleg doktori disszertációjára készül. Kezdő tanárként gyermek-pszichológiával foglalkozott, majd a nők és a gyermekek elleni erőszak leküzdésére szakosodott. Szaktanácsadóként több állami intézményben és civiltársadalmi szervezetben tevékenykedett, így a Nők az Erőszak Ellen – ARTEMIS Egyesületben is, amelynek alapító tagja. Szemináriumvezető a kolozsvári egyetemen. 2007-ben az RMDSZ javaslatára az Országos Gyermekvédelmi Hatóság alelnökének nevezték ki, helyettes államtitkári rangban.

BECZE ISTVÁN, Hargita megye, szakfelügyelő

1977. február 14-én, született Kászonaltízen. Felsőfokú tanulmányait a Partiumi Keresztény Egyetem Intézményi Menedzsment Szakán folytatta, majd a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen közgazdász diplomát szerzett. Visszatérve szülőfalujába, vidékfejlesztéssel foglalkozott, szorgalmazta a térségi összefogást a helyi fejlesztések érdekében, több falukutató programot szervezett. Jelenleg felügyelő a Hargita Megye Tanács Fejlesztési és Gazdasági Programok Igazgatóságánál. 1999-ben részt vett a Csík Területi Ifjúsági Tanácsának létrehozásában, ahol most is vezetőségi tag. Több program kidolgozásában és lebonyolításában vett részt, ezek egyike a Hargita Háló, amelynek keretében a Csíki térségben létrejött egy több települést összekötő internet-hálózat. Az idén a Csík Területi RMDSZ Szervezet ügyvezető elnökének nevezték ki.

BORBÉLY KÁROLY, Hunyad megye, államtitkár

1976. július 26-án született Vajdahunyadon. Okleveles közgazdász, tanulmányait a bukaresti Dimitrie Cantemir Egyetem Közgazdasági Karán, kereskedelmi és idegenforgalmi management szakosítással kezdte, és kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen szerezte egyetemi oklevelét. 2000-től az RMDSZ Hunyad megyei szervezetének tagja és Winkler Gyula parlamenti képviselő tanácsosa. 2002-tõl 2005-ig az ITDH Kolozs, Fehér és Hunyad megye regionális képviselője. 2003 – 2005 MIÉRT alelnök. 2005 februárjától államtitkár, az Országos Ifjúsági Hatóság Elnöke. Hatáskörébe tartozik a 41 Megyei Ifjúsági Igazgatóság, 15 diákművelődési ház és az országos táborrendszer, amely jelenleg 65 európai színvonalú tábort foglal magába.

TATÁR MÁRTA, Kovászna megye, kardiológus orvos

Szilágy megyében, Oláhbaksa községben született 1953-ban. Jelenleg Kovásznán él családjával együtt. Orvosi diplomáját 1978-ban szerezte, belgyógyász. 1992 óta a Kovásznai Szívkórházban főorvosként dolgozik. 1991-ben a kovásznai „Holland Kórház” építésének kezdeményezője. 2002-2004 között a Kovászna Városi Tanács tagjaként RMDSZ frakcióvezető, valamint az RMDSZ Kovásznai Városi Szervezet Operatív tanácsának tagja. 2004-es helyhatósági választásokon megyei tanácsosi mandátumot szerzett.

TÁNCZOS BARNA, Hargita megye, államtitkár

Csíkszeredában született 1976. május 25-én. Közgadasági tanulmányokat folytatott a Bukaresti Egyetemen, ahol cégmenedzsmentre szakosodott. Posztgraduális szinten a bankmenedzsmentet tanulmányozta. Szakmai pályája során gazdasági szakértőként dolgozott a Képviselőházban, az Euroconsult Romania cég gazdasági igazgatója volt, majd ismét a Képviselőházban az Ipari és Szolgáltatási Bizottság elnökének tanácsosa. A jelenlegi kormányzati ciklusban vezérigazgatóként irányította az Állami Birtokok Ügynökségét. 2007 májusában a Szállításügyi Minisztérium államtitkárává nevezték ki.

PÉTER FERENC, Maros megye, polgármester

Szovátán született 1963-ban. Nős, két gyerek édesapja. A közigazgatásban szerzett diplomát a marosvásárhelyi „Petru Maior” Tudományegyetem Gazdasági és Közigazgatási Fakultásán. A nagyszebeni Országos Közigazgatási Intézmény Mesterképzőjének végzettje, mint „Közigazgatási menedzser az Európai Integrációs folyamatban”. Közéleti szerepvállalásai: 1990-től RMDSZ-tag, 1999–től az RMDSZ szovátai választmányának tagja, 2003-tól az RMDSZ szovátai szervezetének elnöke, 2005-től az RMDSZ Maros Megyei szervezetének ügyvezető alelnöke; - 2000-től Szováta város polgármestere; 2004-től a Gyulafehérvári Vidékfejlesztési Ügynökség vezetőtanácsának tagja; - az Ősmarosszék Közbirtokosság elnöke.

SZÁSZ ATTILA, Maros megye, államtanácsos

Marosvásárhelyen született 1976. február 16-án. Egyetemi tanulmányait a Bukaresti Egyetem magyar-angol szakán végezte 1999-ben, majd a SNSPA kommunikáció és PR szakán folytatott mesteri tanulmányokat, jelenleg a Bukaresti Egyetem Idegen nyelvek és identitások karának doktorandusa. Újságírói pályafutását 1995-ben még elsőéves egyetemistaként kezdte a Romániai Magyar Szónál. 2000. évi választásokkor az RMDSZ elnökjelöltjének, Frunda Györgynek volt a sajtótanácsosa, majd 2001-től 2005-ig a Szövetség Elnöki Hivatalának munkatársaként, kezdetben sajtótanácsosként, majd irodavezetőként dolgozott. 2005 januárjától a Markó Béla vezette miniszterelnök-helyettesi kabinet hatáskörébe tartozó oktatási és művelődési igazgatóságot vezette, majd a kabinet államtanácsosává nevezték ki.

MOHÁCSEK MAGDOLNA, Kolozs megye, tanácsos

Mohácsek Magdolna 1981-ben született Maroshévízen, Hargita megyében. Egyetemi tanulmányait a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem végezte, ahol szociológus és jogász diplomát szerzett. Szintén a Babes-Bolyai Tudományegyetem magiszteri képzésben vett részt Regionális és Közösségi Erőforrásokkal való Gazdálkodás szakon. 2003-tól kezdve három évig az RMDSZ Ügyvezető Elnökség munkatársa. Jelenleg tanácsosi tisztséget tölt be a Miniszterelnöki Hivatal, Regionális Fejlesztés és Strukturális Alapok Főosztályán.

OLOSZ GERGELY, Kovászna megye, elnök

Kovászna megyében, Sepsiszentgyörgyön született 1976. szeptember 30-án. Jelenleg Sepsiszentgyörgyön él két gyerekes családapa. Közgazdász és jogi diplomáit 1998-ban illetve 2002-ben szerezte. 1999-2000 között a Carpatic SA igazgatója, 2000-2003 között Quattro Consult SRL gazdasági igazgatója, 2003-2004 Terraprest SA igazgatója, 2005-2007 az Uránium Országos Társaság elnök-vezérigazgatója, jelenleg az Energiaszabályozó Országos Hatóság elnöke.

VÁNYOLÓS ISTVÁN, Hargita megye, tanár

Székelyudvarhelyen született 1950-ben, nős, három gyerek édesapja, felesége magyar tanárnő. Tanulmányait a Babeş-Bolyai Tudományegyetem történelem-művészettörténet szakán végezte. 1973-ban, jelenleg a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium tanára. 1991-től elnöki megbízatása volt a Széki és Városi Szervezetnél, a 2006-ig működő helyi tanács tanácsosa, 2007-től az RMDSZ Városi Szervezetének megbízott elnöke.


KAKASSY BLANKA, Maros megye, szakfelügyelő (igazgató)

1974. október 17-én született Marosvásárhelyen, főiskolai tanulmányait 1999-ben Kolozsváron, a Babes-Bolyai Tudományegyetem pszichológia szakán végezte, és 2005-ig iskolapszichológusként dolgozott, később közintézmények menedzsmentjéből szerzett mesteri diplomát. Jelenleg Marosvásárhelyen él kétgyermekes családjával, és a Maros Megyei Ifjúsági Igazgatóság Igazgatója.KOVÁTS KRISZTIÁN, Fehér megye, alpolgármester

1964-ben született Lippán. Nős, két kiskorú gyermek apja. Középiskolai tanulmányait a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban végezte, majd 1989-ben a Kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem matematika szakán szerez tanári diplomát. 2004-ig tanárként dolgozik, miközben 1992-ben a Gödöllői Agrártudomány Egyetemen szakmérnöki, 2004-ben a Gyulafehérvári December 1. Egyetemen jogi diplomát szerez. 2004-től Nagyenyed alpolgármestere. A Fehér megyei RMDSZ választmányának alelnöke.

CSIZMADIA BRIGITTA-MAGDOLNA, Kovászna megye, tanár

Maros megyében, Nyárádszeredán született 1981. július 14-én. 2003-ban a BBTE református vallás és német szakon szerzett tanári diplomát. Jelenleg Kézdivásárhelyen él, a Gábor Áron Oktatási Központ német-vallás szakos tanára. 

MARKÓ ATTILA GÁBOR, Brassó megye, államtitkár

1968. szeptember 27-én született Brassóban. Felsőfokú tanulmányait a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetemen végezte, ahol jogi és politikatudományi képesítést nyert. Az RMDSZ elnökének politikai tanácsosa volt, majd az újonnan létrejött Kisebbségvédelmi Hivatal jogi osztályát vezette. A jogutód intézményben, az Etnikumközti Kapcsolatok hivatalában helyettes államtitkári tisztséget töltött be. 2004-től a hivatalt vezető államtitkár. Az egyházi tulajdonokat visszaszolgáltató kormánybizottság alelnöke. A brassói RMDSZ alapító tagja, RMDSZ Szövetségi Szabályzat-Felügyelő Bizottságának tagja, 1999-től elnöke. Számos, a kisebbségek helyzetét szabályozó jogszabály előkészítését irányította, hangolta össze.

KOVÁCS PÉTER, Kolozs megye, igazgató

Marosvásárhelyen született 1974. május 22-én. Nős, tanulmányait Kolozsváron végezte a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Politológia és Közigazgatás szakán. 1999 óta dolgozik az RMDSZ Ügyvezető Elnökségén, kezdetben a sajtóirodában, majd a Területi Szervezetekért Felelős Főosztályon előadói tisztségben. 2003-ban az RMDSZ ügyvezető alelnökének választják, a Szórvány, Szociális és Ifjúsági Főosztályt vezeti. 2007-től az RMDSZ területi szervezetekért felelős ügyvezető alelnöke. Tagja a Szövetségi Képviselők Tanácsának és a Szövetségi Állandó Tanácsnak. A Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) alapító elnöke, jelenleg társelnöke.

KÖBLE CSABA, Fehér megye, irodavezető

1943-ban született Nagyenyeden. Nős, egy gyermek apja. Középiskolai tanulmányait a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban végezte, 1961-ben. 1961-1966 között a Kolozsvári Műegyetem elektro-mechanika karának hallgatója, 1966-1967 között a Radna-Lippai tartalékos tisztiiskola növendéke. 1994-ig főmérnökként, majd részlegvezetőként dolgozik. 1994-1996 között városi tanácsos, 1996-2000 között a Fehér megyei Prefektúra vezérigazgatója, 2000-2004 között megyei tanácsos. Jelenleg az Állami Birtokok Ügynöksége Fehér megyei irodájának megszervezője és vezetője. A Fehér megyei RMDSZ alapító tagja. 1996-1997 között városi RMDSZ elnök Nagyenyeden. Megalakulása óta a megyei választmány tagja.

DEMETER ANDRÁS ISTVÁN, Temes megye, államtitkár

1969. május 18-án született Marosvásárhelyen. 2007 júniusától a Kulturális és Vallásügyi Minisztérium államtitkára, miután 2005 - 2007 között ugyanezen minisztérium „Kortárs Alkotások – Kulturális Sokszínűség” Főigazgatóságát vezette. 1992-ben szerezte a színművész oklevelét a marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemen, majd 1993-tól a Temesvári Csiky Gergely Állami Színház igazgatója volt, 12 éven át. Franciaországban kulturális menedzser magiszteri diplomát szerzett, jelenleg a Temesvári Tibiscus Egyetem jogi szakának hallgatója. Színészként számos romániai és külföldi produkcióban vett részt és szakértőként több kulturális szervezet tevékenységéhez járul hozzá.

GÖNCZI RÓZA-IRÉNKE, Beszterce-Naszód megye, irodavezető

1977. október 5-én született a Beszterce-Naszód megyei Kékesen. Főiskolai szintű közgazdasági tanulmányokat végzett a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen. Besztercei városi tanácsos, a határon túli magyarokra vonatkozó kedvezménytörvény alkalmazását végző Beszterce-Naszód megyei információs iroda vezetője. A közéletben helyi rádió-és televízió adások szerkesztőjeként, a Besztercei Magyar Médiacsoport irányítójaként van jelen. Politikai pályafutása során betöltötte az RMDSZ megyei szervezete ifjúsági alelnöki és a helyi Magyar Demokratikus Ifjak Szövetsége alelnöki tisztségét, a Beszterce-Naszód Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács elnöke, a Magyar Ifjúsági Értekezlet szórványért felelős alelnöke. Tagja a Communitas Alapítvány Szórvány Szaktestületének.

GÁBOR IMRE, Brassó megye, ügyvezető

A háromszéki Gelencén született 1958. május 9-én. Gépészmérnök, a Brassói Műszaki Egyetemen diplomázott 1984-ben. Mérnök volt a Golyóscsapárgyárban, majd magánvállalkozó. A Romániai Optikai Patronátus egyedüli magyar alapító alelnöke. A gelencei közbirtokosság elnöke, majd az ORBAI magánerdőtulajdonosok társulásának alapító elnöke, a Kézdivásárhelyi Magánerdészet szervező elnöke. Brassó városi tanácsos, az RMDSZ Brassó megyei szervezetének politikai alelnöke, a Megyei Küldöttek Tanácsának választott tagja. A közéletben elsősorban mint A Brassói Magyar Közösségért egyesület alapító tagja, a Brassai Társaság alapító tagja, a Felfalusi Kovács Antal egyesület kurátora van jelen.

BOGNAR LEVENTE, Arad megye, alpolgármester

Aradon született 1956-ban, nős 2 gyermek édesapja. 1982-ben szerzett vegyészmérnöki diplomát a temesvári műszaki egyetemen. 1992 és 1996 között szenátori irodavezető majd 1997-től Arad megye alprefektusa. A 2000-es helyhatósági választások óta Arad alpolgármestere. Az RMDSZ megyei választmányának elnöke, SZKT tag.

TOTH CSABA, Arad megye, jogtanácsos

1978. május 25-én született Sepsiszentgyörgyön, de 1980 óta Aradon él. 2001-ben jogi diplomát, majd 2007-ben mesterfokozatot szerzett magánjogból. Jelenleg jogtanácsosként dolgozik. 2000 óta tevékenykedik aktívan az RMDSZ-ben, 2005-2007 között a Megyei Választmány alelnöke, 2006 óta az RMDSZ Arad megyei szervezetének ügyvezető elnöke. Az RMDSZ VIII. kongresszusának helyi főszervezője.CSÉP ÉVA-ANDREA, Maros megye, ügyvezető alelnök

Marosvásárhelyen született 1976-ban. Három gyermek édesanyja. A Sapientia EMTE marosvásárhelyi karán végzős diák a kommunikáció és közkapcsolatok szakon.
2004-ben a Maros megyei RMDSZ kampánystábjában szervezői beosztásban dolgozott. 2005-től a Maros megyei szervezet ügyvezető elnökeként tevékenykedett, majd 2007 őszétől az újonnan alakult Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács elnökeként, a Maros megyei RMDSZ-ben ifjúsági ügyvezető alelnöki tisztséget tölt be. Több diákkonferencián és országos vetélkedőn, külföldi és belföldi szakmai képzéseken, konferenciákon vett részt, elsősorban ifjúsági és kommunikációs szakterületen képzi magát. Maros megyében - kezdeményezésére és támogatásával - több vidéki ifjúsági civil szervezetet alapítottak. A MIÉRT legutolsó tisztújító közgyűlésén kommunikációs alelnöki tisztségre választották.

MÁRTON ÁRPÁD, Kovászna megye, parlamenti képviselő

Máramaros megyében, Magyarláposon született 1955 március 25-én. Jelenleg Sepsiszentgyörgyön él, két gyermekes családapa. 1979-ben végezte el a Marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskolát. 1979-1990 között a Sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház tagja. 2002-ben végezte el a Bukaresti Titu Maiorescu Egyetem jogi karát. 1989 decemberében alapító tagja a MADISZ-nak és szintén ebben a hónapban a sepsiszentgyörgyi városi tanácsnak. 1990 júniusától a  Képviselőház RMDSZ-es tagja, amely tisztséget mai is betölti. 1992-2007 közötti időszakban több szesszióban töltötte be a frakcióvezető-helyettesi tisztséget, 2004-től frakcióvezető. A Háromszéki RMDSZ-nek volt többször is megyei, majd területi elnöke, jelenleg az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének ügyvezető elnöke.

KELEMEN HUNOR, Hargita megye, parlamenti képviselő

1967. október 18-án született Csíkkarcfalván. Első egyetemi diplomáját a Kolozsvári Agrártudományi Egyetem Állatorvosi Karán szerezte 1993-ban, 1998-ban filozófiai szakot végzett a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen. Első munkahelye a Kolozsvári Rádió volt, később a Korunk folyóiratnál dolgozott szerkesztőként. Az RMDSZ első koalíciós kormányzása idején államtitkár volt a Művelődési Minisztériumban. 2000-től parlamenti képviselő, a Kulturális, Művészeti és Tömegtájékoztatási Szakbizottság tagja, 2005-től háznagy. Az RMDSZ "felsőházának", a civil-, társadalmi- és szakmai szervezetek valamint
az egyházak küldötteiből alakult Szövetségi Egyeztető Tanács elnöke volt. A Szövetségi Képviselők Tanácsa idei június 9-i ülésén jóváhagyta kinevezését az RMDSZ ügyvezető elnöki tisztségébe.