Beszédek, közlemények

Az Erdélyi Fórumon elfogadott KIÁLTVÁNY - 2007. november. 18.

KIÁLTVÁNY

Mi, Marosvásárhelyen összegyűlt romániai magyarok, Erdély közel ezer településének magyar közössége nevében egységes akarattal kinyilvánítjuk:

1. A Romániában élő másfél milliós magyar közösséget államalkotó tényezőként kell elismerni.
2. Minden kisebbségi közösségnek biztosítani kell a kulturális autonómiát.
3. Át kell szervezni a jelenlegi gazdasági fejlesztési régiókat, és közigazgatási önállóságot kell adni ezeknek.
4. Románián belül biztosítani kell az önrendelkezést minden nemzeti közösségnek, beleértve a magyar többségű régiók területi autonómiáját.
5. Helyi vagy regionális szinten hivatalos nyelvként kell elismerni a kisebbségek anyanyelvét.
6. Minden korlátozás nélkül biztosítani kell az anyanyelvű oktatást. Vissza kell állítani az önálló állami magyar egyetemet.
7. Lehetővé kell tenni a csángók anyanyelvű oktatását és templomaikban az anyanyelvű misét.
8. Meg kell szüntetni Erdély hátrányos helyzetét, és ennek érdekében együtt akarunk munkálkodni az erdélyi románokkal, a többségi románság minden demokratikus érzelmű képviselőjével.
9. Együttműködést ajánlunk minden romániai kisebbségnek céljaink közös képviseletére.
10. Küldötteink Brüsszelben a romániai reformokért, a kisebbségi jogokért, a megfelelő európai autonómia-modellek itthoni alkalmazásáért, a magyar nemzet határok nélküli együttlétéért fognak küzdeni.
11. Felemeljük szavunkat a Szlovákiában, Szerbiában vagy más országokban tapasztalt magyarellenes és kisebbségellenes megnyilvánulásokkal szemben.
12. Jövőnkért folytatott küzdelmünkben minden magyarra szükségünk van. Felelősek vagyunk egymásért, és visszautasítunk minden megosztó kísérletet, mert amit célul tűztünk ki, csakis egységben valósíthatjuk meg!

Itt, Marosvásárhelyen, ahol 1990 márciusának véres eseményei intő jelként élnek ma is bennünk, de ugyanakkor a magyarság összefogása azokban a napokban felemelő példát is jelent mindannyiunk számára, vállaljuk, hogy jogainkért egységesen küzdünk ezután is minden hazai és nemzetközi fórumon.
A szórványnak szüksége van a székelységre, a székelyeknek szükségük van a szórványban élőkre. Minden magyarnak szüksége van minden magyarra, mert csak együtt vagyunk erősek.

Isten minket úgy segéljen!

Marosvásárhely, 2007. november 18.

A Kiáltványt elfogadták az alábbi városok és községek
magyar közösségének képviselői:

Arad megye
Arad, Ágya, Bélzerénd, Borosjenő, Dezsőháza, Fazekasvarsánd, Feketegyarmat, Gyorok, Kisiratos, Kisjenő, Kispereg, Majláthfalva, Nagyiratos, Nagyvarjas, Nagyzerénd, Pécska, Simonyifalva, Sofronya, Szapáryliget, Szentleányfalva, Szentpál, Vadász, Vinga, Zimándköz, Zimándújfalu

Beszterce-Naszód megye
Beszterce, Apanagyfalu, Árpástó, Baca, Bethlen, Cegőtelke, Felőr, Kékes, Magyarberéte, Magyardécse, Magyarnemegye, Málom, Nagysajó, Óradna, Retteg, Somkerék, Szentmáté, Tacs, Teke, Vice,
Zselyk

Bihar megye
Nagyvárad, Alsólugos, Bályok, Belényes, Belényesújlak, Berettyócsohaj, Berettyószéplak, Bihar, Bihardiószeg, Biharfélegyháza, Bors, Cécke, Drágánfalva, Élesd, Érbogyoszló, Érkörtvélyes, Érmihályfalva, Érsemjén, Érszőllős, Értarcsa, Feketebátor, Feketekápolna, Fugyivásárhely, Hegyközcsatár, Hegyközpályi, Illye, Kiskereki, Körösgyéres, Köröskisjenő, Köröstárkány, Magyarremete, Margitta, Mezőtelegd, Nagyszalonta, Paptamási, Rév, Szalacs, Szalárd, Szászfalva, Székelyhíd, Tenke, Tóti, Vámosláz, Várasfenes, Vedresábrány

Brassó megye
Brassó, Alsórákos, Apáca, Bodola, Homoród, Kaca, Keresztvár, Kőhalom, Krizba, Négyfalu, Olthévíz, Sárkány, Szásztyúkos, Tatrang, Ürmös, Zsiberk

Fehér megye
Nagyenyed, Alsógáld, Balázsfalva, Búzásbocsárd, Felvinc, Gyulafehérvár, Küküllővár, Magyarforró, Magyarlapád, Magyarpéterfalva, Marosnagylak, Marosújvár, Miriszló, Székelykocsárd, Szépmező, Tompaháza, Torockó

Csík terület
Csíkszereda, Balánbánya, Csíkcsicsó, Csíkdánfalva, Csíkkarcfalva, Csíkkozmás, Csíkmadaras, Csíkmadéfalva, Csíkpálfalva, Csíkrákos, Csíkszentdomokos, Csíkszentgyörgy, Csíkszentimre, Csíkszentkirály, Csíkszentlélek, Csíkszentmárton, Csíkszentmihály, Csíkszentsimon, Csíkszenttamás, Csíkszépvíz, Csíktusnád, Gyimesfelsőlak, Gyimesközéplak, Kászonaltíz, Tusnádfürdő

Gyergyó terület
Gyergyószentmiklós, Borszék, Ditró, Galócás, Gyergyóalfalu, Gyergyócsomafalva, Gyergyóholló, Gyergyóremete, Gyergyótölgyes, Gyergyóújfalu, Maroshévíz, Salamás, Szárhegy, Vasláb

Udvarhelyszék
Székelyudvarhely, Bögöz, Etéd, Farkaslaka, Felsőboldogfalva, Fenyéd, Galambfalva, Homoródalmás, Homoródszentmárton, Kányád, Kápolnásfalu, Korond, Lövéte, Máréfalva, Oklánd, Oroszhegy, Parajd, Románandrásfalva, Siménfalva, Székelyderzs, Székelykeresztúr, Székelyvarság, Szentábrahám, Szentegyháza, Újszékely, Zetelaka

Hunyad megye
Déva, Lupény, Petrilla, Petrozsény, Vajdahunyad

Kolozs megye
Kolozsvár, Aranyosegerbegy, Aranyosgyéres, Bálványosváralja, Bánffyhunyad, Dés, Egeres, Gyalu, Kalotaszentkirály, Kisbács, Körösfő, Magyargorbó, Gyerőmonostor, Magyarszovát, Nagykapus, Ördöngösfüzes, Szamosújvár, Szászfenes, Szék, Torda, Tordaszentlászló, Tordaszentmihály, Várfalva

Felsőháromszék
Kézdivásárhely, Almás, Bereck, Csernáton, Esztelnek, Gelence, Kézdiszentkereszt, Kézdiszentlélek, Lemhény, Szentkatolna, Torja

Háromszék
Sepsiszentgyörgy, Árkos, Barátos, Bardoc, Barót, Bölön, Dálnok, Előpatak, Gidófalva, Hidvég, Komandó, Kovászna, Kökös, Maksa, Málnás, Mikóújfalu, Nagyajta, Nagybacon, Nagyborosnyó, Réty, Sepsibodok, Sepsibükszád, Uzon, Vargyas, Zabola, Zágon

Krassó-Szörény megye
Resicabánya

Nagybánya terület
Nagybánya, Égerhát, Erzsébetbánya, Felsőbánya, Kapnikbánya, Koltó, Kővárremete, Magyarlápos, Misztótfalu, Sülelmed, Szinérváralja

Történelmi Máramaros
Máramarossziget, Aknasugatag, Hosszúmező, Rónaszék

Maros megye
Marosvásárhey, Abosfalva, Ádámos, Bátos, Búzásbesenyő, Csíkfalva, Désfalva, Dózsa György, Erdőcsinád, Erdőszentgyörgy, Fehéregyháza, Gernyeszeg, Görgényszentimre, Harangláb, Hármasfalu, Havad, Héjjasfalva, Jedd, Kibéd, Kisilye, Koronka, Körtvélyfája, Küküllődombó, Magyarkirályfalva, Magyaró, Magyarsáros, Makfalva, Márkod, Marosfelfalu, Marosjára, Maroskeresztúr, Marospéterlaka, Marosugra, Marosszentanna, Marosszentgyörgy, Mezőbánd, Mezőcsávás, Mezőmadaras, Mezőpanit, Mikefalva, Nagyernye, Nyárádgálfalva, Nyárádmagyarós, Nyárádremete, Nyárádszentimre, Póka, Pókakeresztúr, Radnót, Segesvár, Sóvárad, Sövényfalva, Szászbogács, Szászcsávás, Szászrégen, Székelyvécke, Székleybere, Szolokma, Toldalag, Vajdaszentivány, Vámosgálfalva

Szatmár megye
Szatmárnémeti, Ákos, Aranyosmeggyes, Avasújváros, Batarcs, Batiz, Börvely, Csaholy, Csanálos, Egri, Erdőd, Érkávás, Érszakácsi, Hadad, Halmi, Kálmánd, Kaplony, Kolcs, Kökényesd, Krasznabéltek, Lázári, Mezőpetri, Mikola, Nagykároly, Piskolt, Pusztadaróc, Sárközújlak, Szamosdob, Szaniszló, Szatmárhegy, Szatmárpálfalva, Szatmárudvari, Szilágypér, Szopor, Sződemeter, Tasnád, Tasnádszántó, Túrterebes, Vetés

Szeben megye
Nagyszeben, Almás, Balázstelke, Bürkösd, Erzsébetváros, Felek, Kiskapus, Medgyes, Mihályfalva, Oltszakadát, Szentágota, Vízakna

Szilágy megye
Zilah, Alsófüld, Bősháza, Bürgezd, Désháza, Diósad, Egrespatak, Farnas, Ipp, Kárásztelek, Ketesd, Kémer, Kispetri, Középlak, Kraszna, Lecsmér, Magyarborzás, Magyargoroszló, Magyarkecel, Menyő, Mocsolya, Nagydoba, Nagymon, Nagypetri, Ráton, Sarmaság, Selymesilosva, Szilágybagos, Szilágyballa, Szilágycseh, Szilágyerked, Szilágyfőkeresztúr, Szilágygörcsön, Szilágylompért, Szilágynagyfalu, Szilágypanit, Szilágyperecsen, Szilágysámson, Szilágysomlyó, Szilágyszentkiráy, Szilágyzovány, Sztána, Váralmás, Varsolc, Vérvölgy, Zsobok

Temes megye
Temesvár, Detta, Gátalja, Gyér, Igazfalva, Lugos, Nagybodófalva, Omor, Ötvösd, Pusztakeresztúr, Szapáryfalva, Temesfalva, Temesság, Torontálkeresztes, Újmosnica, Újszentes, Végvár, Zsombolya

Csángóvidék
Bákó, Csik, Forrófalva, Klézse, Kostelek, Külsőrekecsin, Lábnik,
Lujzi Kalagor, Magyarfalu, Pusztina, Somoska, Trunk