Beszédek, közlemények

Magyarságunk megtartásáért dolgozom majd Brüsszelben

Miért fontos számunkra Brüsszel? Sokan úgy vélik, nagyon messze van, nem annyira fontos az, amit ott eldöntenek.

Távközlési és informatikai miniszterként bátran kimondhatom, ma már nem létezik földrajzi távolság. Brüsszel nincs messze. Nekünk kell megszoknunk azt, hogy az Európai Unióhoz tartozunk. Brüsszel akkor kerül hozzánk közel, ha otthonosan, magabiztosan mozgunk az uniós intézményrendszerben. Brüsszel akkor nincs távol tőlünk, ha sikerül Erdély értékeit megismertetnünk az Unióban.

A csatlakozás pillanatán túl vagyunk. A felzárkózás még hátra van. Itthon és Brüsszelben is dolgozni kell azért, hogy a magyar közösség nyertese legyen a csatlakozásnak.

Romániának mintegy 600 szakértői állása lehet az EU különböző intézményeiben. Fontos, hogy minél több állást fiatal magyar szakértők töltsenek be. Bukarestben szép számban dolgoznak magyar fiatalok, ugyanilyen mértékben kellene jelen lenniük Brüsszelben is.


Miért tartja kihívásnak a novemberi választásokat?

Mert Brüsszelben is hoznak a mindennapjainkat nagymértékben befolyásoló, fontos döntéseket. Az önkormányzat, a román parlament és kormányzat mellett, az Európai Parlament a negyedik szint, amelyen rólunk, a mi dolgainkról is döntenek. Ma még sok mindent Bukarestben kell elfogadtatnunk, de már Brüsszelben is érvényt kell szereznünk jogainknak. Ezt a feladatot fontos kihívásnak, óriási felelősségnek tartom. Úgy érzem, meg tudok felelni a feladatnak. Jelentős szakmai, politikai és diplomáciai tapasztalatomat jól hasznosíthatom majd brüsszeli munkámban.

Szórványban élő magyarként milyen szerepet vállal a brüsszeli politikában?

Az egységtudat nekünk, szórványmagyaroknak valódi érték. A kulturális autonómia ezért számunkra nem egy egyszerű cél, hanem olyan életforma, amely erősítheti identitásunkat. Azért fogok dolgozni Brüsszelben, hogy ez itthon megvalósuljon, hogy ezzel is hozzájáruljak nemzetünk megtartásához. Az RMDSZ-nek a szórványban élő magyar emberek életében más szerepe van, mint a tömbmagyarságéban. Azon a vidéken, ahonnan származom, más súlya, más jelentősége van az önálló magyar iskolák létrehozásának, mint ott, ahol ez természetes dolog. Déván a Téglás Gábor Iskolaközpont megnyitása valódi ünnep volt a magyar közösség életében. Létrehozását valamennyi rendelkezésemre álló eszközzel támogattam, mert meggyőződésem, hogy a szórványban élő magyarjaink akkor lehetnek igazán erősek, ha a lélekszámból fakadó hátrányt erős és működőképes intézmények segítségével leküzdhetik. Ami a tömbmagyarság számára mindennapi, az nemzetmegtartó megvalósítás a szórványmagyarság számára. Éreznie kell, hogy minden helyzetben mellette állunk és támogatjuk. Segítségünkkel a szórványban is meg tudja tartani magyar identitását.

Szakmája, eddigi tevékenysége a gazdaság területéhez köti. Többször nyilatkozta, hogy Erdély sikeres felzárkózásának a versenyképesség a kulcsszava. Mit kell tennie ezért a magyarságnak, hogyan segíti ebben az EP-képviselet?

A romániai magyar ember dolgos és vendégszerető. Ezekkel a jó tulajdonságaival Erdélyt, Romániát Európa legvonzóbb térségévé teheti. Nagyon sok olyan értékünk van, amelyet az Unióban meg kell ismertetnünk. De ezt a közös tervünket nem tudjuk több, párhuzamos elképzeléssel sikerre vinni. Egységre van szükségünk. Meg kell alkotnunk az egységes erdélyi arculatot, ezt kell megismertetnünk, elfogadtatnunk és értékesítenünk egész Európában. Partnerséget kell kialakítani az önkormányzatok, a civil társadalom és a vállalkozók között. Mert igazán sikeresek akkor lehetünk, ha közös fejlesztési terveink vannak. Az európarlamenti képviselőnek ezért nemcsak a brüsszeli munkája fontos. Ezt csak akkor tudja hatékonyan művelni, ha nem szakad el attól a közösségtől, amely őt Brüsszelbe küldte. Munka van itthon is, és ott Brüsszelben is. És csapatban lehet a legjobb eredményeket elérni, magyarságunk sikeres jövője érdekében.