Ez a mi munkánk

2004–2007: kormányzati eredményeink, megvalósításaink

A romániai magyarság politikai képviselete – a parlament és az önkormányzatok mellett – 2004 decemberétől kormányzati szerepvállalással egészült ki. Munkát és felelősséget vállaltunk, eszközt kerestünk az RMDSZ programjának megvalósítására.

A politika, így a kormányzat értünk van, magyar emberekért. Azért, hogy szülőföldünkön otthon érezzük magunkat, azért, hogy magyarságunkat megőrizhessük, és nemzeti identitásunkat fejleszthessük,azért, hogy a család és a magyar közösség mindennapjai gondtalanabbak legyenek minden egyes megvalósítással, kormányzatban elért eredménnyel.

Az itt olvasható összegzés munkánk egy töredékét, számokba foglalható részét jelenti. Egy részét mutatjuk be annak, amit 2004-től jelen pillanatig sikerült elérnünk.

József Attila szavaival három éves kormányzati teljesítményeinkről bátran és büszkén elmondhatjuk: „Ez a mi munkánk, és nem is kevés!”
Mert ezek a számok a magyar ember, a magyar család, a magyar közösség egészének életét teszik teljesebbé.

AZ ELMÚLT 3 ÉVBEN…

37,2 százalékkal csökkent a munkanélküliek száma,
• 59,7 százalékkal nőtt az átlagnyugdíj értéke,
• 1153 magyar iskola kapott támogatást építkezésre, felújításra, karbantartásra,
• 20 új, magyar érdekeltségű oktatási intézmény épült,
• 60 millió eurós befektetésből elkészült a Gyergyószentmiklós-Parajd, Bucsinon áthaladó útszakasz, és feljavítottuk a Csíkszereda-Szováta-Balavásárhely útvonalat,
• 160-nál több eMagyar Pontot hoztunk létre Erdélyben magyarországi állami támogatással,
• 126 sportterem építését kezdtük el országszerte.


OKTATÁS

• Idén érvénybe lépett a magyarul oktató tanítók bérkiegészítésére vonatkozó törvény.
• Az elmúlt három év kormányzati tevékenységének köszönhetően eddig példátlan mértékű támogatást sikerült kieszközölnünk a magyar oktatási intézményeknek és olyan iskoláknak, ahol magyar tagozatok működnek.
• 2006-ban és 2007-ben több pénzt juttattunk iskolák felújítására, mint az elmúlt 9 évben összesen.
• 2006-ban 446 oktatási intézmény részesült összesen 98.823.000 RON támogatásban.
• 2007-ben több pénz jutott iskolák felújítására, mint az utóbbi 9 évben összesen: 115.960.000 RON-t kapott 618 iskola.


• Összesen 20 új, magyar érdekeltségű oktatási intézmény épült: Paptamásin, Zalánpatakon, Kézdivásárhelyen, Gyergyószentmiklóson, Parajdon, Csíkszeredában, Székelykeresztúron, Déván, Ákosfalván, Marosszentgyörgyön, Koltón, Szilágycsehben, Dézsházán, Kiskolcson, Csomaközön, Szentesen, Zsombolyán, Újváron.
• 2005-től minden magyarul oktatott tantárgyat önálló, anyanyelven írt tankönyv alapján lehet tanítani; a rendelet előírja az anyanyelvű tankönyvek kiadására szükséges pénzalapok megteremtését, és lehetővé teszi magyarországi tankönyvek behozatalát is.
• Szakiskolai oktatás indult magyar nyelven Arad, Beszterce-Naszód, Bihar, Brassó, Hunyad, Szilágy, Fehér megyében.
• A 2005-2006-os tanévtől kezdődően a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum önálló magyar iskolává vált.
• A román-magyar együttes kormányülésen elvi megegyezés született a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem finanszírozására vonatkozóan: a román állam is hozzájárul az intézmény akkreditációja után.
• 2006-ban 15 év óta először került be a jegyzékbe az anyanyelv és irodalom szak (a magyar nyelv és irodalom szak eddig idegen nyelvként működött).
Akkreditálták a Partiumi Keresztény Egyetemet: eddig ideiglenes engedéllyel működött, de időközben bizonyos szakokat elfogadtak, és az akkreditált szakok alapján létrejöhet a tulajdonképpeni egyetem.
• Egyetemek épületeinek felújítását, bentlakások építését támogattuk, egyetemi könyvtárakat korszerű felszereléshez juttattuk.

KISEBBSÉGVÉDELEM

• A kulturális autonómia jogi kereteit megteremtő, a nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvénytervezet bekerült a kormányprogramba, amelyet a kormány 2005 májusában el is fogadott. Ezt követően a parlamenti vita időnként a 90-es évek kezdetére jellemző nacionalista megnyilvánulásokra emlékeztetett. A jelenlegi ellenzék, illetve egyes kormánykoalíciós politikusok elutasító álláspontjának tulajdonítható, hogy a tervezetet még mostanáig sem sikerült elfogadtatni.
• 2007 augusztusában létrejött a Kisebbségkutató Intézet.
• Az Etnikumközi kapcsolatok Hivatala megnyitotta két újabb területi irodáját Csíkszeredában és Temesváron;
• A parlament elfogadta a Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai Chartájának ratifikálásáról szóló törvénytervezetet.

Bővült az anyanyelvhasználat

• 2005-ben elindult a 932-es magyar nyelvű telefonos tudakozó.
• Ahol a kisebbség számaránya meghaladja a 20 százalékot, ott 2005-től két- vagy akár többnyelvű feliratokat használnak a postahivatalokban is.

Vallásügy

• Hozzájárultunk a felekezeti törvény kidolgozásához.
Jelentős mértékben támogattuk a történelmi magyar egyházakat:
• 2005-ben 2.450.000 RON-nal, melyből mintegy 1.197.400 RON a kormány tartalékalapjából, 1.260.000 RON pedig a Vallásügyi Államtitkárság költségvetéséből származott.
• 2006-ban sikerült kieszközölnünk több mint 75 római-katolikus, református, unitárius és evangélikus plébánia, lelkészi hivatal, esperesi hivatal, valamint püspökség támogatását a kormány tartalékalapjából 3.330.000 RON értékben, illetve további támogatások kiutalását a Vallásügyi Államtitkárság által 1.450.000 RON, összesen 4.780.000 RON értékben, ezáltal megkettőzve a 2005-ös arányszámot.
• 2007-ben a magyar egyházközségek csak a kormány tartalékalapjából 3.800.000 RON értékben részesültek támogatásban. A kormányhatározat által meghatározott összeg 91 parókia, plébánia között oszlik meg.
• 2500 a magyar történelmi egyházak által visszaigényelt ingatlanból 675 kérelemről született elvi döntés, 556-ról végleges határozat, amelyből 534-t már jóváhagyott a visszaszolgáltató bizottság.

Magyar-magyar kapcsolatok

Az RMDSZ kormányzati szerepvállalásának köszönhetően, az első román-magyar kormányülést követően, hat éves erőfeszítés után 2006. január 6-án Csíkszeredában megnyílt a Magyar Köztársaság Főkonzulátusa.

MŰVELŐDÉS

• Megnyílt a Magyar Kulturális Központ sepsiszentgyörgyi fiókintézete.
• A kolozsvári Magyar Állami Operát nemzeti fontosságú intézménnyé nyilváníttattuk.
• A nagyenyedi Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtárat visszaszolgáltattuk az Erdélyi Református Egyházkerületnek.
• Nagyszeben - Európa kulturális fővárosa 2007 – az országos projekt keretén belül különös hangsúlyt fektettünk a magyar vonatkozású programokra – augusztusban magyar hetet szerveztünk.

Számtalan intézmény működését, épületek restaurálását, rendezvények létrejöttét és lebonyolítását segítettük:
• a kökösi Serester Ház, a gyergyócsomafalvi művelődési otthon, egyes nagyszalontai, maroshévízi, székelyudvarhelyi, zsombolyai, művelődési intézmények támogatása, a baróti Erdővidék Múzeumának, a bodvaji Vashámor restaurálásának támogatása.
• 2005-2006 között sikerült a Nagyváradi Vár, a besztercei evangélikus templom, a kolozsvári Kós Károly Ház, a tordai színházépület, a kézdivásárhelyi régi hadapródiskola, a sepsiszentgyörgyi Lábas Ház, a belényesi unitárius templom a marosszentgyögyi református templom, a segesvári várfal szerkezetének megerősítésére pénzt juttatnunk.
• részt vettünk különböző rendezvényeken fővédnökként, szervezőként: csíkszeredai Régizene Fesztivál, Nagybányai Festőiskolát bemutató szentendrei, valamint Csíki Székely Múzeum Munkácsy-képek Erdélyben c. kiállítása.

INFRASTRUKTÚRA

• Elkészült a Gyergyószentmiklós-Parajd, Bucsinon áthaladó útszakasz, illetve a Csíkszereda-Szováta-Balavásárhely útvonal feljavítása; mindez közel 60 millió eurós befektetést jelent.
• Elkezdtük a Brassó-Székelyudvarhely közötti főút építését.
• Folytatódik az észak-erdélyi autópálya építése, várhatóan 2008 őszén átadják az Aranyosgyéres-Gyalu útszakaszt.
• Bihar, Beszterce, Maros és Hargita megyékben folyamatban van a vízellátó- és csatornarendszerek, valamint ivóvíz tisztító és szennyvíz kezelő állomások rehabilitásának integrált rendszerének kialakítása az 50.000-nél kisebb létszámú településeken. A befektetés értéke közel 80 millió euró.

A sporttermek, de más beruházások esetében is teljesen indokoltan megemeltük az erdélyi befektetésekre fordítandó összeget, hiszen az utóbbi években ez a régió negatív diszkriminációban részesült.
• 2005-2006 között összesen 126 sportterem építését kezdtük el. 150 férőhelyes sportterem épül/épült Marosvásárhelyen, Tusnádon, Sepsiszentgyörgyön, Kolozsváron, Tordán, Brassóban, Nagyszebenben, Nagykárolyban, Zsombolyán, Szatmárnémetiben.
Sikerült sporttermet építeni a szórványvidéken is, Miskén, Margittán, Kisiratoson, Hosszúmezőn, Ürmösön, Magyardécsén.
• 150 férőhelyesnél nagyobb sportterem épült Csíkszeredában - több mint 8 millió lej állami költségvetésből – valamint most épül Kézdivásárhelyen - 8,5 millió lej állami költségvetésből.
• 2005-2006 között Lövétén, Remetén, Gyergyócsomafalván, Nagybányán rehabilitáltunk sporttermeket.
• A sporttermek építését célzó országos programunk keretén belül, 2007–2009 között, évi 100 sportterem építését és 30 felújítását tűztük ki célul.
• Újból van műjégpályája Marosvásárhelynek, és megkezdték a létesítmény befedését is.
Felavattuk az ország első községi műjégpályáját Csíkkarcfalván.
• 2007-ben egy országos uszodaépítési program indult: az első két évben 10 olimpiai méretű, minden nemzetközi követelménynek megfelelő fedett uszoda, 20 kisebb, de belföldi vízilabda-mérkőzések rendezésére még alkalmas uszoda és 40 még kisebb, 25x12,5 méteres tanuszoda épül.

Lakásépítés

• 2005–2006-ban 7889 lakást adtunk át, amelyből 556 szociális lakás és 7333 fiataloknak épített lakás.
• A fiatalok számára épített, bérelhető lakásprogram finanszírozására 2006 folyamán 140 millió eurós hitelt sikerült szerződni az Európai Tanács Fejlesztési Bankjától.
• 2007-től zajlik a hátrányos helyzetű övezetekben levő tömbházak rehabilitálása.
• 20 százalékos állami támogatás jár minden fiatalnak, aki első lakását építi.
• Elindult az államosított házakból kilakoltatottaknak szóló lakásépítési program, 2007-ben 25 millió RON volt az erre elkülönített összeg

Árvízkárosult települések támogatása

• A 2005-ös bánsági árvízkár jóvátételének programjában mintegy 1000 házat építettünk újjá.
• A 2006-os természeti katasztrófák okozta károk helyreállítására 15 millió RON-t fordítottunk.
• 2006-ban az Országos Lakásügynökségen keresztül 500 házat építettünk újjá.
• 2005–2006-ban tervet dolgoztunk ki a természeti csapások által okozott károk mérséklésére. Felkészülve a sürgősségi helyzetekre, 84 kiemelt fontosságú, közérdekű épület szerkezetét megerősíttettük. A terv 72,2 millió USD értékű.
• Az árvíz által megrongált Kovászna megyei Bodzafordulón újjáépítettük a gátat.

Távközlési infrastruktúra és informatizálás

• 2005 óta több mint 160 eMagyar Pontot hoztunk létre Erdélyben magyarországi állami támogatással. Az eMagyar pontok révén mintegy 350.000 erdélyi magyar számára vált lehetővé az internetes kommunikáció.
• Elindult a Tudásalapú Gazdaság program, melynek keretében 2005-ben kísérleti jelleggel 9 település iskoláját, polgármesteri hivatalát, kultúrházát és könyvtárát informatizáltuk. Az országban először Korondon indult be ez a hálózat. 2006-ban több mint 500 pályázat érkezett, a programba 251-en kerültek be, ebből 118 erdélyi település. A megcélzott vidéki és kisvárosi településeken nyilvános hozzáférési pont is létesül, ahol a lakosság ingyen internetezhet.
• Az utóbbi három évben megkétszereződött a szélessávú internet-hozzáférések száma, a kapcsolatok gyorsaságának és minőségének javulásával párhuzamosan jelentősen csökkentek a szolgáltatások árai.

Integráció és fenntartható régiófejlesztés

Elindítottuk a Regionális Operatív Programot (ROP), amelynek keretében a 2007-2013 közötti időszakban Románia 4,6 milliárd eurót használhat fel.
• Egy olyan projekt-portfólió műszaki terveinek és megvalósíthatósági tanulmányainak kidolgozását finanszírozzuk állami költségvetésből, amely előnyben részesíti a régiókon belül elmaradt térségeket, és pályázatokat készít elő azokra a beavatkozási területekre, amelyekre ebben a pillanatban nincsenek, vagy kevés pályázat azonosítható be.
• Széleskörű képzési programot indítottunk regionális és helyi szinten.
• Ismertető anyagokat, kiadványokat nyomtattunk, román és magyar nyelven, a ROP pályázati rendszeréről az önkormányzatok számára.

KÖRNYEZETVÉDELEM

• Elfogadtattuk a regionális hulladékgazdálkodási terveket és 20 megfelelő hulladéktározó épült.
• Elkészültek a vízgazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó, 2006-2009 között futó, beruházási programok.
• A Minisztérium pénzt utalt az árvizek által érintett infrastruktúra újjáépítésére, árvízvédelmi infrastruktúra fejlesztésére, a megelőzésre és árvízvédelem országos tervének alkalmazására.
• Elkészült a Natura 2000 hálózathoz tartozó 273 közösségi jelentőségű természeti terület listája.
• Elindult és folytatódik a gépkocsiállomány felújítását célzó program. Ennek keretén belül 31.100 tizenkét évesnél idősebb gépkocsit vonnak ki forgalomból.
• A Környezetvédelem és Fenntartható Fejlődés Minisztériuma 50 nagy, minden megyét lefedő, víz- és hulladékgazdálkodási projektet koordinál. A projektek becsült értéke mintegy 3 milliárd EURO. Ez a 2007-2013 közötti időszakban a környezetvédelemre előirányozott európai alapok mintegy 70 százalékát jelenti.

EGÉSZSÉGÜGY

• A zsombolyai Karl Diel kórház 900 000 RON értékű támogatást kapott kórház-felújításra.
• 1 000 000 RON értékben kapott támogatást a Csíkszeredai Megyei Kórház.
• 900 000 RON értékben kapott támogatást a maroshévízi kórház.
• 775 000 RON értékben kapott támogatást az udvarhelyi városi kórház.
• 150 000 RON értékben kapott támogatást a gyergyószentmiklósi kórház.
• 1 383 000 RON értékben kapott támogatást kapott a tölgyesi kórház.
• 1 667 000 milliárd lejes támogatást kapott az élesdi városi kórház.
• A dévai kórház komputer tomográf készüléket kapott.
• Altató-gépeket valamint más diagnosztikai eszközöket kapott a nagybányai megyei kórház.

VIDÉKFEJLESZTÉS

A SAPARD volt az az alap amelyen keresztül az Unió, Románia csatlakozása előtt támogatta a mezőgazdaságot és a vidékfejlesztést. Ennek eredményeként 186 húsfeldolgozó, 95 tejgyár, 429 állatfarm, 1234 növényfarm létesült Romániában.
Négyszer több szerződés, kétszer nagyobb összegre a SAPARD-nál

• 2002-2004 között mindössze 1.097 pályázat volt leszerződve, amely a SAPARD alapok 38 százalékát jelentette. A leszerződött pályázatok értéke 582 millió euró volt, de ezeknek csupán 16 százalékát, azaz 240 millió eurót fizették ki.
2005-2007 között sikerült leszerződni az összes rendelkezésre álló pénzalapot, amely 1 220 millió euró értékben, 4.928 pályázatot jelent. Országos szinten sikerült négyszer annyi szerződést kötnünk, mint az előttünk kormányzók, értéke kétszer nagyobb: 574 millió euró.
• Bihar megyében 22-ről 168-ra növeltük a szerződések számát, az összeget pedig megnégyszereztük; Beszterce megyében 23-ról 70-re, az 13-szor nagyobb értékben; Kolozs megyében 25-ről 121-re, mintegy megnégyszerezve az összeget; Máramaros megyében a szerződések száma 14-ről 87-re nőtt, a pályázatok értéke pedig háromszorosára; Szilágy megyében 7-ről 86-ra, az összeg pedig meghatszorozódott; Szatmár megyében 16-ról 105-re, az értékük pedig 7-szer nagyobb.

A székelyföldi megyékben a növekedés még látványosabb. Hargita megyében a pályázatok száma 26-ról 141-re nőtt, az összeg 18 milló euróról 51 millió euróra; Kovászna megyében 9-ről 84-re nőtt a pályázatok száma, az összeg pedig háromszor nagyobb, mint 2002 és 2004 között; Maros megyében a pályázatok száma 21-ről 206-ra, értékük pedig 10 milió euróról, 80,6 millióra nőtt.
 


 
 

 

A falusi élet minőségének javítása

• 2007-ben a falvak vízellátásra vonatkozó program számára kormányalapból 34.721.000 RON-t, külföldi hitelből pedig 149.076.000 RON-t különítettünk el. A falvak vízellátását javító program további erdélyi megyékkel (Arad, Temes, Kolozs, Fehér, Hunyad) bővült, miután a programnak már részese Hargita, Kovászna, Maros, Szilágy, Bihar, Szatmár és Máramaros megye. A falusi csatornahálózat, vízvezeték-hálózat kiépítését célzó kormányprogram keretén belül közel 1800 település adott le pályázatot. A beruházás értéke 3 milliárd új lej, időtartama pedig négy év. 2006-ban sikerült támogatni a kivitelezési tervek elkészítéséhez szükséges összegre pályázó magyar települések nagy többségét. A magyarlakta vidékek önkormányzatai hangsúlyosan jelen vannak a programban.
• A falusi utak kövezésére, aszfaltozására vonatkozó program folytatódik, külföldi hitelből 30 millió euró került kiosztásra 2007-ben, kormánypénzekből 54.011.000 RON-t különítettünk el e célból.

Erdészet

• Megszűnt a fakitermelési kvóta rendszer.
• Az erdőtulajdonosok támogatási rendszerének véglegesítése és gyakorlati elindítása.
• Egy új és modern erdészeti alaptörvénynek a parlamentbe juttatása, amely - ha elfogadásra kerül - biztosítani fogja minden tulajdonos (állam vagy magán) egyenjogúságát és minden erdészet egyenrangúságát.
• Az új vadászati törvény elfogadtatása, amely elismeri a magántulajdon szerepét és fontosságát, és több mint tízszeresére emelte azt az összeget, amelyet a károk megtérítésére a tulajdonosok ezentúl kapnak.

ÖNKORMÁNYZATAINK TÁMOGATÁSA

Az RMDSZ képviseletében legtöbbet az önkormányzatok támogatása terén sikerült elérni, ideértve a helyi és megyei tanácsok ingatlanhoz és járművekhez való juttatását, valamint a távfűtés biztosítása érdekében kiutalt pénzösszegeket;
• Több esetben eljártunk azért, hogy a Védelmi, illetve a Közigazgatási és Belügyminisztérium által az átszervezés miatt már nem használt kaszárnyák megyei vagy helyi tanácsi tulajdonba kerüljenek. Emellett egyéb ingatlanok átadását is sikerült elérni, így két év alatt összesen 40 ingatlan jogi helyzetét sikerült megváltoztatni, 11 erdélyi megye 30 településén;
• Arad megyében Kisiratoson a Belügyminisztériumtól kapott laktanyában idősgondozót létesítenek, Zerénden pedig szolgálati lakásokat alakítanak ki az eddig ingázó tanároknak.
• Bihar megyében Nagyszalonta 9,1640 hektárt kapott vissza, 28 épülettel, Margitta pedig három kaszárnya-épülettel – 28 hektár belterülettel és 70 hektár kültelekkel lett gazdagabb. Belényesen 15 hektár földet visszaszolgáltattak, egy átadott épületben pedig mozi, színház és közigazgatási központ működhet. Élesden szociális lakások lesznek a félig felépített kórházépületben, egy volt raktár pedig a mentőszolgálatnak és a tűzoltóságnak is helyet adhat. Réven 5,5 ha területhez jutott az önkormányzat, Bors pedig 24 részből álló épületegyüttest kapott meg. Ebben időseket és sérülteket gondozó szociális központot alakítanak ki, a földeken pedig mezőgazdasági gyakorlatot végeznek a szakiskolások. Nagyváradon az egyik legnagyobb megvalósítás a Hadapródiskola átadása - ebbe átköltözhet a Körösvidéki Múzeum, így végre használatba vehette vissszakapott ingatlanját a Római Katolikus Püspöki Palota. Emellett a Mezőgazdasági Kifizetési Hivatal új székházat kapott, a Megyei Tanács, regionális sürgősségi kórház és kardiológia kialakítására 26 épületből álló ingatlanhoz jutott, a hozzá tartozó területtel együtt. Két mozi került önkormányzati tulajdonba – egyik a megyei, másik a városi tanácshoz, csakúgy, mint az Antonio Alexe Sportcsarnok.
• Beszterce-Naszód megyében Somkeréken 30 hektár terület, részben erdő, került az önkormányzathoz.
• Hargita megyében Gyergyószentmiklóson egy 7500 négyzetméteres telek került az önkormányzat tulajdonába, Székelykeresztúron és Csíkszeredában pedig a mozi épülete.
• Kolozs megyében Kalotaszentkirály-Zentelkén egy volt lőszerraktárt és a hozzá tartozó több mint 5 hektárt sikerült a tanácsnak juttatni, Bánffyhunyadon pedig 22 hektár földet, visszaszolgáltatásra.
• Kovászna megyében, Kézdivásárhelyen, az Apor Péter Iskolacsoport 20 hektár területet kapott, oktatási és gyakorlati célra. Baróton 100 hektár, Kovásznán pedig a 6 hektáros volt-lőtér kerülhet kiosztásra. Szintén Kovásznán a mozi önkormányzati tulajdonba került, Sepsiszentgyörgyön pedig a kormány 10 milliárd lejes támogatásával a megyei tanács megvásárolta a CEC épületét, és ugyanott a Román Nemzeti Bank volt épületében a megyei tanács kulturális központot hoz létre.
• Maros megyében, Szászrégen több mint 40 hektár területhez jutott, ennek egy része természetvédelmi terület lesz, kisebb részét visszaszolgáltatják a volt tulajdonosoknak, Marosbogáton pedig az átadott 1,8 hektáron vállalkozásokat szeretnének indítani. Gernyeszegen (47 hektár) továbbképző központ, Csergeden pedig (35 hektár) lóversenypálya lesz. A Maros Megyei Tanács fennhatósága alá került a marosvásárhelyi Unirea mozi; ezáltal a Maros Művészegyüttes is új helyen próbálhat, miután a korábbi épületüket visszaigényelte egykori tulajdonosa.
• Szatmár megyében, Nagykárolyban a visszaadott egykori Szarvas fogadóba kerülhet a városi könyvtár és a múzeum; ezáltal felszabadul a Károlyi kastély, ugyanott 30 volt szolgálati lakást is átadtak az önkormányzatnak, míg Szatmárnémetiben 187 lakást juttattak a helyi tanácsnak, 3 ingatlanban.
• Szilágy megyében, Zsibón két telek, több mint 20 hektár került átadásra, amivel bővülhet a város ipari parkjának területe, Varsolcon pedig a víztisztító állomás területe került az önkormányzathoz, a Temes megyei Lugoson pedig 13 hektárral rendelkeztek hasonlóképpen;
• A távhő-szolgáltatók felújítására, új technológiák bevezetésére 2005-ben az RMDSZ közbenjárására összesen 67,5 millió új lejt utalt ki a kormány önkormányzatainknak. 2006-ban összesen 138,4 millió RON-t, 2007-ben pedig a magyarlakta régióknak már 171,6 millió RON jutott.
• E mellett a kormány 80 százalékban garanciát vállalt az egyes közigazgatási egységek által működtetett távfűtési vállalatok belföldi hiteleire. Az országos keret 268,03 millió RON, amelyből a magyarok által is lakott megyéknek juttatott hitelkeret összesen 106,03 millió RON.


IFJÚSÁGPOLITIKA

• Az Országos Ifjúsági Hatóság Megyei megyei igazgatóságokat létesített Hargita, Hunyad, Kovászna, Maros, Szatmár megyében.
• Az Országos Ifjúsági Hatóság 2005-ben 405.515, 2006-ban 1.470.000 RON-t utalt ki erdélyi megyéknek. 2007-re jóváhagyott költségvetés: 2.300.000 RON.
• Az Országos Ifjúsági Hatóság feladatköréhez tartozik az ifjúsági központok létrehozása, illetve támogatása. Az országban összesen 28 ilyen központ létezik, melyek közül mintegy 10 működik „teljes gőzzel”. Ez utóbbiak közül érdemes megemlíteni a szentmihályi (Kolozs megye), sepsiszentgyörgyi és a resicai központot. A frissen létrehozott központok közül a kisbácsi, petrozsényi, csíkszeredai és nagyváradi központot emeljük ki.
• Részt vettünk az ifjúságról szóló törvénytervezet-csomag kidolgozásában, ugyanakkor a Lakástörvényt is sikerült módosítani, amelynek értelmében lakásépítéskor a 35 év alatti fiatalok 20%-os támogatásban részesülnek.
• Aktívan részt vettünk az árvízkárosult vidékeken lakó gyermekek támogatásában.

Mit tettek eddig az Európai Parlamentben lévő RMDSZ képviselők?

Mindhárom képviselő az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportjának tagja.

Kelemen Attila:

- A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság koordinátor helyettese és a Dél-Afrikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség, valamint a Halászati Bizottság tagja.
- A mezõgazdasági bizottságban immár harmadszor készít ú.n. "árnyék-jelentést" az Európai Néppárt frakciójának. A szóban forgó jelentések témái:
1. az Európai Unió cukorpiacának a szabályozása.
2. a gyógyszerészetileg aktív hatóanyagok határértékei az állati eredetû élelmiszerekben.
3. az EU-ban levõ mezõgazdasági egységek felmérése és mezõgazdasági termelési módszerek felmérése.
- Kónya-Hamar Sándorral és Szabó Károllyal írott beadványt terjesztett be a Bolyai egyetem önállósítására vonatkozóan.
- Több mint 70 székelyföldi és Maros megyei polgármester brüsszeli látogatását szervezte, amelyen az erdélyi polgármesterek felkészítõkön vettek részt a következõ témákban: EU-támogatások lehívása, önkormányzati gazdálkodás és projekt-szervezés, valamint az EU intézményeinek a mûködése.
- Többször felszólalt az EP-ben, például: állami magyar egyetem ügyében, európai alkotmányozás.

Kónya-Hamar Sándor

- Tagja a kulturális és oktatási bizottságnak és póttagja Közép-Amerikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttségnek.
- 2007. március 15-én a brüsszeli Magyar Kulturális Intézet MINDENTUDÁS KÁVÉHÁZA műhelyében mintegy 80 meghívottnak előadást tartott "Az erdélyi magyar közösség politikai tagozódása" címmel. Az előadásnak - a szaktolmácsolásnak köszönhetően - nemcsak magyar ajkú hallgatói voltak.
- 2007. április 16-17-én Kelemen Atilla RMDSZ-es európai parlamenti képviselővel közösen szervezett akció keretében brüsszeli látogatásra hívott 64 Kolozs és Maros megyei önkormányzati képviselőt – polgármestereket, alpolgármestereket, megyei és városi tanácsosokat. Az Európa fővárosában töltött két nap a vendéglátó képviselők szándéka szerint olyan szakmai bemutató előadásokkal gazdagított programot kínált, amely a hazai döntéshozatalt, ügykezelést könnyítheti a belga, brüsszeli, illetve európai tapasztalatok megismerésének révén.
- 2007. június 5-6-án a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Babes-Bolyai Tudományegyetem 35 diákja számára szervezett kétnapos látogatást Brüsszelbe. A program a fiatalok – többségük politológus, közgazdász, bölcsész, illetve jogász-jelölt – szakmai ismeretét és orientációját volt hivatott mélyíteni az európai, illetve a brüsszeli tapasztalatok révén.
- 2007. június 6-án két romániai EP-képviselő mellett kezdeményezője volt a Duna-deltában található ökoszisztéma további pusztításának megakadályozásáról szóló írásbeli nyilatkozatnak. A dokumentumot október 7-ig 42-en írták alá.
- 2007. június 12-16 között hét kolozsvári magyar középiskola végzős diákja kapta meg a Kónya-Hamar Sándor által alapított EU-díjat, amely a ballagó diákok uniós ügyekben való jártasságát és érdeklődését volt hivatott jutalmazni.
- 2007. június 18-án két RMDSZ-es kollégájával Írásbeli Nyilatkozatot jegyeztetett be “A Bolyai állami magyar tudományegyetem újraindításának szükségességéről” címmel.
- 2007. október 9-én a Bolyai Tudományegegyetem ügyében bejegyeztetett Írásbeli Nyilatkozathoz kapcsolódóan közmeghallgatást szerveztek Brüsszelben, az Európai Parlamentben, ahol a kolozsvári egyetem tanárai, nemzetközileg elismert oktatási és emberjogi szakemberekkel együtt elemezték az egyetem ügyét interdiszciplináris, nemzetközi jogi, ember-és nyelvi jogi, szociológiai és történeti szempontból. A közmeghallgatás anyagából többnyelvű kiadvány készül.
- 2007. október 17-én Kónya-Hamar Sándor védnöksége alatt és kabinetje szervezésében lépett fel a brüsszeli Saint-Michel színházban a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház társulata A nyugati világ bajnoka című darabbal.
- 2007. november 5-7 között 27 erdélyi magyar civil szervezeti vezető számára szakmai látogatásprogramot szervez Kónya-Hamar kabinetje Brüsszelbe. A 2 napos szakmai program keretén belül a vendégeknek alkalmuk lesz megismerkedni az európai intézmények működésével, sor kerül belgiumi magyar kulturális vonatkozások feltérképezésére, illetve találkozásnak egy szociális/kulturális tevékenységet folytató egyesület tagjaival.

Szabó Károly Ferenc

- Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportjának tagja, valamint az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság és a Kanadával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség tagja.
- A Regionális Fejlesztési Bizottság és az Öböl-országokkal, beleértve Jement, fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség póttagja
- Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportjának "árnyék" jelentéstevője (shadow rapporteur): Bulgáriának és Romániának az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló 1995. július 26-i egyezményhez való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról.
- a Bolyai Állami Magyar Tudományegyetem újraindításának szükségességéről európai parlamenti írásbeli nyilatkozat (WD61/2007) társszerzője

Hol tart a három RMDSZ-es EP-képviselő által beterjesztett Bolyai Egyetem-ügy az Európai Parlamentben?

Folyamatban van. A beterjesztés a BOLYAI Állami Magyar Tudományegyetem újraindításának szükségességéről szól. 2007. október 7-ig 156 EP-képviselő írta alá a Bolyai-nyilatkozatot „2007 az Európai Esélyegyenlőség Éve. Célunk, hogy az év ne múljék el jelentős előrelépés nélkül a Bolyai Egyetem, a magyar ajkú diákok esélyeinek rendezése ügyében sem. Mi felvállaltuk az ügyet, elindítottuk az aláírásgyűjtést, jelenleg is dolgozunk a kollégák meggyőzésén” - tájékoztattak az RMDSZ EP képviselői.