Program european

Apărarea intereselor minorităților în Uniunea Europeană, autonomie în Transilvania!

Uniunea Europeană este mândră de diversitatea culturală și lingvistică care o caracterizează și sprijină ideea păstrării identității naționale a cetățenilor săi. Uniunea Europeană nu dispune momentan de un cadru legislativ care să garanteze drepturile minorităților. Reprezentanții UDMR în Parlamentul European inițiază la Bruxelles înființarea unui sistem de apărare a drepturilor minorităților. Pe plan național, UDMR aspiră pentru crearea cadrului legislativ al autonomiei culturale și teritoriale, întrucât imaginea de viitor a maghiarilor din Transilvania bazată pe diferite tipuri de autonomie este realizabilă doar în context european, în cadrul Uniunii Europene.  »

Regiuni de dezvoltare viabile!

Dorim regiuni ai căror locuitori au tradiții și valori culturale comune. Dorim regiuni ai căror locuitori să decidă de comun acord direcția de dezvoltare economică a acesteia. Dorim regiuni pe care și maghiarii din Transilvania să le considere ca fiind ale lor. Inițiem formarea regiunii majoritar maghiare Secuiești, respectiv a unei regiuni separate Partium.  »

Viață de calitate europeană în România!

Alinierea la standardele europene, pe lângă criteriile severe, trebuie să însemne cu timpul și bunăstare. Veniturile din România trebuie să ajungă la nivel european, astfel încât familiile maghiarilor să poată trăi pe pământul natal ca cetățeni europeni. UDMR militează pentru crearea de noi locuri de muncă, facilitarea accesului tinerilor la prima locuință, siguranța pensionarilor, respectiv egalitatea de șanse în obținerea unui loc de muncă pentru persoanele defavorizate.  »

Libertatea dreptului la muncă în Europa!

Odată cu aderarea, porțile Europei s-au deschis și pentru forța de muncă din România. Și noi putem munci liberi și în condiții legale în majoritatea statelor membre ale UE. Totuși mai există câteva state membre a căror piață a forței de muncă este doar parțial sau deloc deschisă pentru cetățenii din România. Reprezentanții UDMR în Parlamentul European vor milita pentru ca drepturile forței de muncă din țara noastră să fie recunoscute în mod egal în toate statele membre ale UE.  »

Economia bazată pe cunoaștere – garanția rămânerii pe pământul natal

Prin creșterea economică la nivel național putem obține ca familiile de maghiari să găsească acasă posibilitățile de realizare și condiții bune de trai. Pentru aceasta este necesar să valorificăm produsele, serviciile, respectiv tot ce înseamnă valoare transilvană în Europa. Produsele autohtone de calitate pot fi competitive pe piețele de desfacere europene doar având o imagine și marcă proprie. Promovarea turismului ardelenesc în Ungaria și pe plan internațional necesită creearea unui brand caracteristic mai actual, pozitiv și realist. Cuvintele cheie ale brandului transilvan trebuie să fie următoarele: patria multiculturalității, „Elveția Estului”, moștenire istorică și arhitecturală unică, agroturism specific, regiuni de dezvoltare cu posibilități însemnate de investiții, „patria apelor minerale”. Transilvania se poate conecta la arterele europene doar prin construirea coridoarelor de transport. Sprijinim costruirea cât mai rapidă a autostrăzii Transilvania Nord. Pe lângă aceasta considerăm deosebit de importantă construirea drumului expres Baia Mare-Satu Mare, a autostrăzii Târgu Mureș – Iași și lărgirea rețelei de drumuri în Ținutul Secuiesc.  »

Ecomie agrară profitabilă, dezvoltare rurală rațională

Pentru a stopa migrarea populației din satele ardelene, trebuie să realizăm profitabilitatea sectorului agricol. În acest sens sprijinim consolidarea activității micilor producători, valorificarea produselor acestora, inițierea și instruirea gospodarilor. Scopul nostru este susținerea continuității meșteșugurilor populare tradiționale (dogar, confecționarea de șindrile, împletirea de nuiele, olăritul). Cultivarea cartofului și gospodărirea pădurilor sunt valori ale căror apărare o considerăm prioritară, fapt pentru care trebuie să-i alocăm un sprijn substanțial din resursele de finanțare ale Uniunii Europene.  »

Învățământ european pentru tineri!

Condiția păstrării identității și rămânerii pe pământul natal a maghiarimii din România o reprezintă garantarea unui proces educațional calitativ și la standarde europene în limba maternă, respectiv formarea la nivel competitiv a specialiștilor. Universitatea de stat maghiară cu centrul la Cluj este visul nostru, al tuturor. În interesul înființării acesteia reprezentanții UDMR la Bruxelles au demarat o acțiune de strângere de semnături în Parlamentul European. Vom milita consecvent pentru această cauză. Considerăm deosebit de importantă funcționarea învățământului în conformitate cu standardele Uniunii Europene. Generațiile prezentului și viitorului trebuie să beneficieze de un sistem educațional prin care să devină competitivi pe piața forței de muncă și în viață deopotrivă.  »