Program european

Regiuni de dezvoltare viabile!

Regiunile de dezvoltare economice ale României nu au fost create în baza unei strategii de dezvoltare raționale și nu au fost luate în considerare caracteristicile istorice, geografice și economice comune ale regiunilor tradiționale.

Din acest motiv, UDMR militează pentru formarea unor unități administrative, ca regiuni bazate pe tradiții comune, caracteristici etnice și culturale comune, respectiv interese economice comune.

Este necesară reorganizarea actualelor regiuni de dezvoltare care sunt divizate în mod eronat, deoarece acestea nu sunt capabile de atragerea fondurilor europene și de susținerea unei dezvoltări durabile. Este important ca noile regiuni în devenire să preia atribuțiile și resursele necesare de la administrația centrală, respectiv să inființeze un sistem instituțional simplu și rapid, accesibil, transparent, apt pentru implementarea programelor de dezvoltare și de utilizare a resurselor.

Propunem ca programele europene, naționale și regionale să fie complementare și să se sprijine reciproc, pentru ca efectul cumulat să depășească succesul obiectivelor partiale .

Acordăm o importanță deosebită (co)finanțării proiectelor strategice de dezvoltare a localităților, a microregiunilor și a regiunilor. Dorim să asigurăm sprijin politic și profesional pentru elaborarea proiectelor de dezvoltare microregională și pentru sporirea eficienței instituțiilor.

Propunem elaborarea mecanismelor de finanțare pentru întocmirea de proiecte.

Statutul de membru UE al României, conferă noi posibilități euroregiunilor aflate la frontiera de vest a țării. Considerăm necesară sprijinirea următoarelor măsuri de dezvoltare infrastructurală:

* Interconectarea sistemelor de alimentare cu energie-electrică

* Amenajarea sistemelor comune de gospodărire a apelor și de prevenire a inundațiilor în Bazinul Carpatic

* Construirea drumurilor publice ce sunt obligatoriu necesare pentru conectarea judicioasă a traseelor de transport

* Înființarea, prin eforturi comune, respectiv exploatarea comună și rentabilă, a sistemelor de prelucrare a deșeurilor

* Crearea unor instituții de sănătate care oferă servicii medicale speciale