Program european

Apărarea intereselor minorităților în Uniunea Europeană, autonomie în Transilvania!

Unitate în diversitate! Acest principiu al Uniunii Europene se bazează pe diversitatea lingvistică, culturală, și religioasă a statelor membre. Apărarea acestora, în schimb, nu este nici până în prezent reglementată de un cadru legislativ (la nivel) comunitar, care să fie introdus la rândul său în sistemul juridic al statelor membre.

UDMR încurajează ca drepturile minorităților să reprezinte și la nivel european obiectul unor demersuri de fond pe termen lung.

În strânsă legătură cu toate aceastea, pe plan național, UDMR aspiră pentru crearea cadrului legislativ al autonomiei culturale și teritoriale, respectiv înființarea sistemului instituțional necesar exercitării dreptului la autodeterminare.

Considerăm oportună elaborarea și prezentarea în fața Parlamentului României a unui proiect de lege, care să asigure un statut special acelor unități administrative – îndeosebi Ținutului Secuiesc – unde comunitățile naționale maghiare se află în majoritate.

Sprijinim procesul de descentralizare, respectiv asocierea administrațiilor publice locale, pentru a face față mai bine provocărilor dezvoltării europene.

Considerăm necesară crearea unor regiuni administrative funcționale, ca fiind de o importanță-cheie în procesul de integrare al țării.