Program european

Viață de calitate europeană în România!

Obținerea nivelului de trai european, aderarea la bunăstare este posibilă doar prin coroborarea eforturilor din partea statului, a comunității și a indivizilor ce aparțin acesteia.

În scopul îmbunătățirii calității vieții, considerăm importantă alinierea sistemului de salarizare românesc la cel european, creșterea permanentă a veniturilor nete, precum și îmbunătătirea nivelului minim de trai – corelat cu creșterea anuală a nivelului PIB.

Sprijinim modernizarea sistemului ocupațional și sanitar.

Viitorul comunității noastre naționale se bazează pe consolidarea familiei. Din acest motiv UDMR consideră prioritară sporirea siguranței existențiale a familiei.

În cazul familiilor cu mulți membri, considerăm necesară îmbunătățirea sistemului de ajutorare din partea statului și a administrațiilor publice locale, și inițiem totodată dezvoltarea sistemului de sprijnire a familiilor monoparentale.

Trebuie să sprijnim ascensiunea socială a tinerilor. În acest sens, considerăm importantă sprijinirea tinerilor în întemeierea unui cămin și în orientarea acestora pe piața forței de muncă.

Trebuie asigurate condiții de viată rezonabile/decente persoanelor în vârstă. Pentru crearea siguranței existențiale a vârstnicilor, promovăm elaborarea și implemenatarea cât mai rapidă a sistemului de pensii mixte, bazat pe trei piloni.

Vom sprijini egalitatea de șanse a persoanelor defavorizate și vom întări sistemul de protecție socială pentru această categorie. Susținem orice inițiativă din partea statului, a bisericilor sau a societății civile care oferă șansa integrării sociale a persoanelor defavorizate.

Trebuie să creem un mediu propice bunăstării și muncii, unde calitatea serviciilor publice să facă mai plăcută viața cotidiană, un mediu în care indiferent de vârstă și statut social, locuitorii au parte de un cămin decent, și în care să respectăm și să cultivăm valorile culturii maghiare.

Trebuie să formăm de asemenea și cultura mediului sănătos.

Pentru sporirea calității vieții susținem:

* Elaborarea programelor de instruire în conformitate cu cererea de pe piața forței de muncă

* Sprijinirea continuă și mai eficientă a tinerilor pentru obținerea primului spațiu locativ

* Evaluarea stării de sănătate a populației și introducerea rezultatelor într-o bază de date electronică sanitară

* Asigurarea de resurse umane în domeniul sanitar și al cadrelor sanitare maghiare, prin aceasta urmărind să potențăm migrarea forței de muncă

* Înființarea unui sistem de finanțare pentru domeniul sanitar modern, împărțirea mai eficientă și rațională a resurselor materiale

* Respectarea drepturilor asiguraților