Program european

Libertatea dreptului la muncă în Europa!

Odată cu aderarea, porțile Europei s-au deschis și pentru forța de muncă din România. Putem munci în statele membre ale UE liberi și în condiții legale, în calitate de cetățeni europeni.

Reprezentanții UDMR la Bruxelles vor susține ca toate statele europene să își deschidă porțile în fața forței de muncă românești.

În România trebuie reelaborată strategia națională de ocupare a forței de muncă corelată cu politica ocupațională europeană. Numai astfel vom putea să ne convingem tinerii să rămână în țară.

Sprijinim demersurile referitoare la creșterea nivelului ocupațional și reducerea ratei șomajului. La nivel local și regional trebuie să intensificăm colaborarea dintre factorii pieței forței de muncă, iar programele destinate coordonării diferitelor sectoare de activitate trebuie aliniate la caracteristicile fiecărui domeniu în parte.

Putem lărgi sfera ocupațională prin intermediul reducerii costurilor forței de muncă și moderarea contribuțiilor angajatorilor.