Program european

Economia bazată pe cunoaștere – garanția rămânerii pe pământul natal

Condiția alinierii economiei românești la nivel european o reprezintă realizarea economiei bazate pe cunoaștere, prin intermediul căreia se pot crea condiții bune de viață pentru cetățeni.

Intreprinderile Mici și Mijlocii din România, factorii principali ai economiei noastre, trebuie să se confrunte cu competiția strânsă de piața comunitară. Considerăm necesară sprijinirea IMM-urilor, având în vedere rolul lor de creatoare a locurilor de muncă, respectiv rol de coeziune socială.

Punem un accent deosebit pe elaborarea unui sistem de sprjinire a intreprinderilor inovatoare aflate la început de activitate, respectiv pe finanțarea programelor de dezvoltare pentru acestea.

Produsele autohtone de calitate nu pot rezista pe piața externă decât având o imagine și marcă proprie.

Propunem crearea și promovarea în UE a unui brand transilvănean – prin accentuarea caracterului multicultural, respectiv a elementelor de imagine specifice, de genul: „Țara apelor minerale” sau „Elveția Estului”.

Contribuim în mod activ la înființarea unui institut de cercetare a economiei transilvane, care să coopereze cu instituțiile economice de învățământ superior din țară și din UE. Acest institut ar avea un rol consultativ important în elaborarea politicilor de dezvoltare regională.

În domeniul politicii taxelor și impozitelor suntem interesați de păstrarea actualei cote unice de impozitare, atât în cazul impozitului pe venitul global cât și în cel al impozitului pe societăți.

Este imperios necesară simplificarea sistemului de impozitare, impunerea sistemului cotei unice de 16% la cât mai multe tipuri de impozitare. În paralel cu acest proces trebuie analizată posibilitatea comasării diferitelor tipuri de impozite și desființarea altora, deoarece numai astfel putem simplifica sistemul de contribuții și putem limita birocrația.

Susținem introducerea cotei reduse de TVA de 9% în turism, editare de carte, respectiv în industria farmaceutică, deoarece prin aceasta se poate stimula dezvoltarea acestor trei ramuri economice.

Turismul este unul dintre domeniile cu cel mai mare potențial de dezvoltare și de creeare a noi locuri de muncă, contribuind în mod indirect la consolidarea procesului de coeziune dintre regiuni și la susținerea dezvoltării durabile.

Exploatarea valorilor naturale ale țării și afirmarea moștenirii culturale trebuie să se facă în baza unei strategii corespunzătoare și a unei concepții de dezvoltare judicioase.

Turismul rural a devenit propulsorul dezvoltării turismului în țara noastră. Ne propunem să sprijinim afacerile familiale ce oferă servicii turistice de calitate. Sprijinim totodată promovarea la nivel european a serviciilor turistice maghiare din România.

Dezvoltarea infrastructurii de transport are ca scop sporirea accesibilității și competitivității localităților, a microregiunilor.

Dezvoltarea infrastructurii regionale trebuie coordonată și programată în așa fel încât aceast fapt să facă posibil, cât mai curând, accesul la coridoarele și rețelele de transport europene.

Datorită faptului că Transilvania nu dispune de suficiente coridoare de transport, sprijinim construirea coridorului 4 și a drumului expres Baia Mare – Satu Mare, autostrada Târgu Mureș - Iași respectiv lărgirea rețelei de transport în Secuime.

Pentru comunitatea noastră este esențială construcția autostrăzii din nordul Transilvaniei, fapt pentru care susținem în continuare execuția lucrărilor.

În scopul alinierii localităților la standardele europene trebuie alocate cât mai multe resurse către programele ce au ca finalitate modernizarea drumurilor și crearea sistemelor centrale de distribuire a apei.