Program european

Ecomie agrară profitabilă, dezvoltare rurală rațională

Viața rurală reprezintă o parte integrantă a culturii și tradițiilor noastre naționale și, totodată, temeiul unei economii agrare de succes. Susținem dezvoltarea infrastructurii rurale, astfel încât condițiile de trai, respectiv șansele locuitorilor din spațiul rural să se apropie treptat de șansele celor din localitățile Uniunii Europene.

UDMR sprijină în mod deosebit crearea de noi locuri de muncă în domeniul rural, conservarea mediului peisagistic conform prevederilor ecologice, precum și stoparea fenomenului de migrare din spațiul rural.

Sprijinim păstrarea specificului valorilor rurale, protejarea moștenirii spirituale și materiale. Scopul UDMR este de a reduce diferențele dintre orașe și sate. Considerăm oportună introducerea programului de administrare rurală.

Susținem totodată elaborarea la nivel național a unei strategii agrare fundamentale, indiferent de curentele politice. Scopul acesteia este sporirea profitabilității în domeniile horticol și zootehnic. Culturile de cartofi și gospodărirea pădurilor sunt valori ale căror protecție o considerăm prioritară.

Considerăm necesare și inițiem următoarele:

* Încadrarea agriculturii într-un program complex de dezvoltare rurală, în care procesul de producție este completat de măsurile de protecție a mediului, cu protejarea și cultivarea valorilor ecologice ale ambientului rural

* Transparența și controlul fondurilor bugetare din sfera agricolă

* Elaborarea legislativă pentru gospodăriile private/familiale, în ideea creării unor unități agricole competitive și independente

* Instruirea profesională a tinerilor gospodari și a silvicultorilor

* Stimularea înființării cooperativelor de producție și valorificare, sprijinite de UE, îndeosebi în domeniul legumiculturii și pomiculturii

* Dezvoltarea activității micilor producători, valorificarea produselor acestora pe piață, formarea și instruirea agricultorilor

* Dezvoltarea sistemului de securizare alimentară de la producător la consumator, conform normelor europene.