Program european

Învățământ european pentru tineri!

Condiția păstrării identității și rămânerii pe pământul natal a maghiarimii din România o reprezintă garantarea unui proces educațional calitativ, de nivel european, respectiv formarea la nivel competitiv a specialiștilor.

În acest sens, UDMR va continua să reprezinte cu consecvență tendința de descentralizare, al cărei scop este crearea unui sistem de învățământ și educațional autonom și modern în limba maternă, în toate domeniile, la toate formele și nivelele de instruire, angrenat în sistemul instituțional al învățământului european.

În acest sens, își asumă sarcina creării unui cadru legislativ, în care:

* În condițiile în care există cerere și este necesar, să fie posibilă înființarea instituțiilor de învățământ de stat, independente, în limba maternă, la toate nivelele de educație

* Pentru cultele recunoscute de stat, să se ofere posibilitatea organizării învățământului în toate domeniile, formele și la toate nivelele

* Sistemul nostru educațional, inclusiv cel ecleziastic, să beneficieze de finanțare din partea guvernului - direct proporțional cu numărul populației și să țină cont de cheltuielile suplimentare implicate în învățământul în limba maternă.

* Limba română să fie predată la toate nivelele conform unei programe/curricule elaborate în mod particular pentru minorități, respectiv în baza unor manuale editate și redactate corespunzător.

* Istoria și Geografia României să fie predată la toate nivelele în limba minorităților.

* Se abrogă/ se anulează orice dispoziție/ordin care limitează sau diferențiază în mod nefavorabil învățământul în limba maternă.

Țelul nostru este înființarea universității de stat maghiare, cu centrul la Cluj.

Parlamentarii europeni ai UDMR au demarat o campanie de strângere de semnături în Parlamentul European pentru înființarea universității de stat maghiare. Vom reprezenta în continuare și în mod consecvent această cauză.

Totodată sprijinim înființarea unor noi catedre universitare la Cluj în cadrul Universității Babeș-Bolyai și a Academiei de Muzică Gheorghe Dima, la Târgu Mureș în cadrul Universității de Medicină și Farmacie și a Universității Tehnice Petru Maior, înființarea grupelor maghiare la Universitatea Tehnică din Cluj, la Academia de Arte Ion Andreescu, la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, respectiv acreditarea Universităților Sapientia EMTE și a Universității Creștine Partium.

O altă condiție a asigurării competitivității o constituie crearea societății informaționale bazate pe cunoaștere. În acest sens UDMR militează pentru dezvoltarea infrastructurii informatice și comunicaționale în Transilvania, respectiv asigurarea accesului la rețeaua de internet și la serviciile electronice.

UDMR va lupta pentru ca cercetarea științifică să fie considerată prioritară și în țara noastră, respectiv ca aceasta să beneficieze de finanțare bugetară adecvată.

În interesul eficacității și eficientizării cercetărilor și inovației științifice din România, UDMR propune, ca un procent de cel puțin 1% din PIB să fie destinat cercetării, inovației și dezvoltării științifice.

Susținem ideea implementării/utilizării în viața economică a rezultatelor din domeniul cercetării. În acest sens sprijinim crearea parteneriatelor dintre universități și intreprinderi.